pirmdiena, 2022. gada 28. februāris

Glezna. Ainava. Eļļa./ Painting. Landscape. Oil.

 No septembra vidus košajām rudens rozēm līdz novembra drēgnumam kailumam gāju uz rudens plenēra gleznošanu Nacionālajā botāniskajā dārzā. Uz katra soļa pavērās kāds skaists nostūris vai ainava, gan dārza, gan meža noskaņa. Lapu košums un atspīdumi ūdenī. 

Gleznošana dārza, protams, prasa saņemšanos turp doties, spēju gleznot ātri un gatavību uz negaidītiem traucējumiem, jo tā ir publiski pieejama, salīdzinoši darbīga vieta, tomēr balva ir nenoliedzamais ainaviskums un iespēja piemeklēt atšķirīgas vides. 

From the bright autumn roses in mid-September to the humidity of November, I went to paint the autumn plein air in the National Botanical Garden. At every step there was a beautiful corner or landscape, both in the garden and in the forest. Leaf brightness and reflections in water.


Painting a garden, of course, requires getting there, the ability to paint quickly and being prepared for unexpected disturbances, as it is a publicly accessible, relatively active place, but the prize is undeniable scenery and the opportunity to find different environments.

Autumn landscape.

"Vītoli novembrī" ( audekls/eļļa, 60X80) 2021.
"Willows in November" (canvas /oil, 60X80) 2021.

"Rudens mežā" (audekls/eļļa, 60X80) 2021.
"In the autumn forest" (canvas / oil, 60X80) 2021.

"Dzeltena liepa" ( audekls/eļļa, 60X90) 2021.
"Yellow linden" (canvas / oil, 60X90) 2021.

"Rudens rozes" ( audekls/eļļa, 60X70) 2021.
 "Autumn Roses" (canvas / oil, 60X70) 2021.


Bērzi novembrī ( audekls/eļļa, 60X90) 2021.
Birches in November (canvas / oil, 60X90) 2021.


Rudens.
Autumn ( canvas/oil, 81X100) 2011.


Jūras ainava.

Sea landscape."Ziemeļu jūra. Liepāja." ( audekls/eļļa, 30X40) 2021.
"North Sea. Liepaja." (canvas/oil, 30X40) 2021.


"Jūrmalciema jūra." ( Audekls/eļļa, 50X70) 2021.
"Sea of Jurmalciems." (Canvas / Oil, 50X70) 2021.
trešdiena, 2022. gada 16. februāris

Izstāde "Satikšanās Martā". Grāmatu ilustrācijas. / Exhibition "Meeting in March". Book illustrations. Riga. 2022.

 Grāmatu ilustrāciju izstāde "Satikšānās Martā" Rīgas Centrālājā bibliotekā 16.02. - 31.03.2022.. Izstādē sniegts ieskats manā darbībā grāmatu ilustrācijas jomā. Tie ir mazliet no katras jomas - Ex libris, autorgrāmatas, mācību literatūra un kalendārs. Saimnieka lomā jūs sagaidaidīs  Meteņa maska - Budēlis. 

Exhibition of book illustrations "Meeting in March" in Riga Central Library 16.02. - 31.03.2022 . Latvia. The exhibition provides an insight into my work in the field of book illustration. They are a bit of each  - Ex libris, author's books, textbooks and calendar. In the role of the host, you will be met by the Latvian traditional mask - Budel.
https://www.rcb.lv/2022/02/sandras-sabines-jaundalderes-izstade-satiksimies-marta/


ceturtdiena, 2022. gada 10. februāris

Izstāde "UZ MASKU BALLI". Maskas. / Exhibiton "To the Mask Ball". Masks. 2 -28.02.2022. Lielvarde.Fotogrāfes Anitas Sakas un mākslinieces Sandras Sabīnes Jaundalderes II karnevāla masku izstāde. 
II Exhibition of Carnival masks by the photographer Anita Saka and the artist Sandra Sabine Jaundaldere


Pie KN "Lielvārde" 04.02.2022. At the Cultural center "Lielvārde" 04.02.2022.


Daļa masku nonāca vitrīnās, lai priecētu tos cilvēkus, kuri nevarētu vai negribētu iet telpās. Visi mīļi aicināti. 
Some of the masks came in showcases to please those who could not or would not want to go indoors. Everyone is welcome.


Dvīņu maska "Oriona Princese" no LMA karnevāla 2017.
Twin mask "Orion's Princess" from Latvian academy of Arts (LMA) Carnival 2017.Maska "Kvēle" LMA karnevāls 2010. 
Mask "Glow" LMA Carneval 2010.Maska "Kvēle" 2010. Maska "Oriona Princis" 2017. LMA Karnevāls.
Mask "Glow" LMA carnival 2010. Mask "Orion's Prince" 2017.Pie ieejas durvīm jūs krāšņi sagaida makas "Flora" 2006. un "Purpura Dāma - Lepnība" 2011.

At the entrance door you will be greeted by the wallets "Flora" in 2006 and "Purple Lady - Pride" in 2011.


Maska "Līgava" no Mākslas akadēmijas karnevāla 2020. un maska "Venēciete" 2021. 
Mask "Bride" from the Carnival of the Academy of Arts 2020 and mask "Venetian Lady" 2021.Maska "Lakšmi" (2008).  Anitas Sakas fotogrāfija "Līgava". Modeļi - Edgars un Sabīne. Dvīņu maskas "Balts un Pūkains". LMA karnevāls 2020. Pēdējais ! Tieši pirms pandēmijas.

Mask "Lakshmi" LMA Carnival (2008). Photo by Anita Saka "Bride". Models - Edgar and Sabine. Twin masks "White and Fluffy". LMA Carnival 2020. Last! Just before the pandemic.Anitas Sakas fotogrāfija "Dīva" atrada savu vietiņu pie lielās zāles durvīm. ( Maska "Dīva" 2012.) Maska "Saules Meita" LMA Karnevāls (2018). 

Anita Saka's photo "Diva" found her place at the door of the big hall. (Mask "Diva" 2012.) Mask "Daughter of the Sun" LMA Carnival (2018).Visi viesi ir maskās. Ja pieskaita arī tos, kuri fotogrāfijās, sanāk jauka ballīte. Uz masku balli viesi gaidāmi visu februāri. 

All guests are in masks. If you include those in the photos, a nice party is coming together. Guests are welcome to the masquerade ball throughout February.Jaukā hipiju meitenes maska "Hipi" no LMA karnevāla 2009. 

Lovely hippie girl mask "Hippies" from the LMA Carnival 2009.Anitas Sakas fotogrāfijas, maska "Meža Meita" ( 2005) un maska "Hindu" LMA karnevāls (2007).

 Photos by Anita Saka, the mask "Daughter of the Forest" (2005) and the mask "Hindu" LMA carnival (2007).


Jūs sagaidu maskas "Purpura Dāma" veidolā. LMA karnevāls 2011. 

You are expecting by mask of "Purple Lady". LMA Carnival 2011.Izstādes centru veido tradīciju maskas "Dieviņš" un "Saules Meita". MA Karnevāls "Sumpurņa pils" 2018.
 The center of the exhibition consists of the tradition masks "God" and "Daughter of the Sun". MA Carnival "Sumpurņa Castle" 2018.


Par izstādi un autorēm.