pirmdiena, 2022. gada 28. februāris

Glezna. Ainava. Eļļa./ Painting. Landscape. Oil.

 No septembra vidus košajām rudens rozēm līdz novembra drēgnumam kailumam gāju uz rudens plenēra gleznošanu Nacionālajā botāniskajā dārzā. Uz katra soļa pavērās kāds skaists nostūris vai ainava, gan dārza, gan meža noskaņa. Lapu košums un atspīdumi ūdenī. 

Gleznošana dārza, protams, prasa saņemšanos turp doties, spēju gleznot ātri un gatavību uz negaidītiem traucējumiem, jo tā ir publiski pieejama, salīdzinoši darbīga vieta, tomēr balva ir nenoliedzamais ainaviskums un iespēja piemeklēt atšķirīgas vides. 

From the bright autumn roses in mid-September to the humidity of November, I went to paint the autumn plein air in the National Botanical Garden. At every step there was a beautiful corner or landscape, both in the garden and in the forest. Leaf brightness and reflections in water.


Painting a garden, of course, requires getting there, the ability to paint quickly and being prepared for unexpected disturbances, as it is a publicly accessible, relatively active place, but the prize is undeniable scenery and the opportunity to find different environments.

Autumn landscape.

"Vītoli novembrī" ( audekls/eļļa, 60X80) 2021.
"Willows in November" (canvas /oil, 60X80) 2021.

"Rudens mežā" (audekls/eļļa, 60X80) 2021.
"In the autumn forest" (canvas / oil, 60X80) 2021.

"Dzeltena liepa" ( audekls/eļļa, 60X90) 2021.
"Yellow linden" (canvas / oil, 60X90) 2021.

"Rudens rozes" ( audekls/eļļa, 60X70) 2021.
 "Autumn Roses" (canvas / oil, 60X70) 2021.


Bērzi novembrī ( audekls/eļļa, 60X90) 2021.
Birches in November (canvas / oil, 60X90) 2021.


Rudens.
Autumn ( canvas/oil, 81X100) 2011.


Jūras ainava.

Sea landscape."Ziemeļu jūra. Liepāja." ( audekls/eļļa, 30X40) 2021.
"North Sea. Liepaja." (canvas/oil, 30X40) 2021.


"Jūrmalciema jūra." ( Audekls/eļļa, 50X70) 2021.
"Sea of Jurmalciems." (Canvas / Oil, 50X70) 2021.