otrdiena, 2022. gada 15. marts

Datorgrafika. Grafiskais dizains./ Computer graphics artworks. Graphic design.

Piedāvāju pēc jūsu fotogrāfijām un vēlmēm veidotus datordizaina darbus un maketus  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator un Adobe InDesign.
Sazināties ar mani var 
e-pastā :     sandra.sabine.jaundalder@gmail.com

I offer computer design works and layouts based on your photos and wishes in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and Adobe InDesign.
You can contact me
email: sandra.sabine.jaundalder@gmail.com


Mans portfolio / My portfolio

Varu piedāvāt portretu gan īstas gleznas veidā, kurai jūs reāli pozējat, gan digitālu, neklātienes  gleznu no Jūsu atsūtītās fotogrāfijas. 
I can offer a portrait in the form of a real painting that you are actually posing for, as well as a digital, correspondence painting from a photo you have sent.


Apsveikuma kartes un ielūgumi.
Greeting cards and invitations. 


Portreti / Portrets
Dzīvnieku portreti / Portraits of petsDzīvnieku portretu savienošana ar cilvēka apģērbu.
Combining pet portrait with human clothing.
Karikatūras izveide izceļot atsevišķas detaļas. "Pūcīte NY"
Creating a cartoon highlighting individual details. "Owl NY"

Ceļojumu bildes / Travel photos. Ceļojumu iespaidu bildes iespējams veidot savienojot vairākus skaistus fotomirkļus vienā. "Kipra"/
You can create travel impression photos by combining several beautiful photo moments into one. "Cyprus".


Iespējams noņemt un pievienot objektus, lai radītu pārreālu noskaņu. "Peloponēsa"
Possible remove and add items to create a surreal mood. "Peloponnese"Jūs, protams, gleznojāt citā vietā, tomēr gribējāt pie okeāna. Tas notiek. "Tenerifes ainavas"

Of course you painted elsewhere, but you wanted by the ocean. It happens. "Landscapes of Tenerife"


Savienojot fotogrāfijas lentā var panākt, ka redzama gan vērotāja, gan ainava, kuru viņa redz.
By combining photos on a tape, you can see both the viewer and the landscape she sees.

Priekšmeti / Things
Muzejā fotogrāfētu vāzi var novietot uz cita fona, panākot māksliniecisku  efektu.
The vase photographed in the museum can be placed on a different background, achieving an artistic effect.


Gleznas/PaintingsVar ievietot cilvēku gan gleznā, gan līdzās.
Placeing a person in or next to a painting


Var panākt savdabīgu zemestrīces efektu. 
A peculiar earthquake effect can be achieved.


Afišas./ Posters.
Gleznota objekta ievietošana fotogrāfētā ainavā.
Inserting a painted object into a photographed landscape.

Zīmējuma sapludināšana ar fotogrāfiju.
Merge a drawing with a photo. 
Tēlu ievietošana citā vidē./Placing images in another environment.Būšana vietās, kur nekad neesat bijuši. /Being in a place you've never been to.


Vektorgrafika /Vector graphic.Vektorgrafikas zīmējums un tā pārveide rastra grafikas objektā. 
Vector graphic drawing and its transformation into a raster graphic object.

Paternu paraugi. Dāvanu ietinamais papīrs./Gift wrapping paper.

Ainava / Landscape
Gadalaiku maiņa vienā ainavā.
Changing the seasons in one landscape.


Retuša./Retouch.
Senu foto atjaunošana.
 Restoration of an old photo.

Portreta retuša. Pēc un pirms.
Portrait retouch. After and before.


Kolāžas. / Collages.

Attēlu ievietošana grāmatā. Pārreālās vides un darbības radīšana.
Inserting images into a book. Creating a surreal environment and activity.

Vizualizācija. / Visualization.
3D

Grāmatu dizains /Book design.Spēle / The Game Logo 

Vizītkartes / Business cards

Kalendārs \ CalendarPlānotājs. / Annual planner.
Reklāmas lapa. / Advertisment.