pirmdiena, 2021. gada 23. augusts

Personālizstāde "Kalnu Vējš. Kalnu Zieds", Jumpravas Kultūras nams, 16.08 -30.09.2021.

 

Par izstādi „Kalnu Vējš. Kalnu Zieds”.

Gleznojumu cikls balstās uz literāra darba - leģendas par mīlestību „Kalnu Vējš, Kalnu Zieds” tekstu. Gleznu tapšanā atbalstu sniedza AKKA/LAA Autoru stipendija.

Mani vienmēr valdzinājusi mītiskā pasaules aina un apziņa, ka cilvēces garīgo pamatu veido vienots informācijas lauks. Nav svarīgi, kādus vārdus un valodu lietojam. Pamats ir kā zeme, uz kuras balstās mūsu kājas, kā ūdens, kuru dzeram.  Pirmais impulss bija ceļojums uz Indijas Himalajiem. Vēlāk nāca senās Šumeras iespaidi, kurus guvu no artefaktiem Berlīnes muzejā. Sāku rakstīt grāmatu 2012. gadā. Rakstīšanas laikā izdzīvoju gan laimes, gan dziļa izmisuma, krīzes, vilšanās un skumju brīžus. „Kalnu Vējš. Kalnu Zieds”  bija mans glābiņš. Es nokļuvu un brīdi strādāju zemē, kura atgādināja grāmatas leģendu pasauli. Pabeidzu un ilustrēju manuskriptu 2021. gadā, pašlaik meklēju iespējas publikācijai.  

Gleznu sērija, līdzīgi kā savītie dievību un cilvēku mīlestības stāsti, norisinās mītiskā, tālā zemē, kura nogrimusi pagātnes okeānā kā neatrodamā Atlantīda. Kad rakstīju, man bija tikai nojausma, ka dzīvojam vienotā mītiskā telpā. Šodien varu teikt - meklējumi rakstos, ceļojumi un atradumi to ir apliecinājuši.

Vēja un Zieda mīlestības leģendā pāri debesu jumam un zemei guļ visuvarenais dievs Hiarta, no kura ausīm reiz izkāpa divas lielās pirmmātes – Ava Ūdens un Guns Uguns. Kas esam mēs - cilvēki? Leģenda teic, ka Ūdens radības, kuras nievājot savu īsto pirmmāti, pielūdz un godā neīsto – Uguni, kurai ir bīstama daba. Varbūt tajā slēpjas mūsu ciešanu sakne?  Leģendu virkne meklē atbildes uz šo un citiem jautājumiem.

Gleznu ciklu izveidoju kā spēles atklātnes, kuras var jaukt vietām un, uzdodot atbildi, izvilkt kādu no aizklātām atklātnēm. Var arī spēlēt pasaku stāstīšanas spēli, ieraugot uzgleznotajos tēlos to arhetipisko nozīmi.

Grāmatas radītajā pasaulē viss notiek, kā liktenis lēmis. Dzīvē mums aizvien ir sava izvēle. Jautājums ir par to, kurš sacer pasakas - mēs vai Liktenis? Man patīk to darīt pašai.

Ar lielu prieku atceros lielisko, ilgi gaidīto svētku brīdi - izstādes atklāšanu Jumpravas Kultūras namā, 21.08.2021.

Paldies izstādes AKKA/LAA, palīgiem, mīļajiem viesiem, mākslas interesentiem un Kultūras nama darbiniekiem. Izstāde izvietota 2 telpās, un apvieno 28 gleznas. 

Foto ieskats un video radīts, lai iemūžinātu šo īso svētku mirkli un dalītos ar mīļajiem tuviniekiem, draudzenēm, draugiem, kolēģiem un meitai, kuri nevarēja būt klātesoši.

Sūtu sirsnīgus sveicienus arī draugiem Tenerifē, Indijā un citur plašajā pasaulē. 

 Izstāde apskatāma darba dienās 10.00-15.00, līdz 30.09. Kopā ar Jumpravas Kultūras nama direktori Zani Skrauču.
Izstādes reizē ir arī Orākula kāršu izmēģināšana. Mums padomā nopietni jautājumi. Lai gan uzskatu, ka šīs kārtis ir spēle, mēs saņēmām pilnīgi nopietnas atbildes, kuras ļāva mums ielūkoties nākotnē.


Četratā pirmo reizi izspēlējām arī stāstnieku spēli. Šoreiz tā bija mazliet sadzīviska pasaka ar laimīgām beigām. Izstādes atklāšanas video. Stāstījums par dažām no izstādes gleznām.


 

Kopā ar Lielvārdes tautas tradīciju kopu "Austras Koks". 18.09.2021.Tautas tradīciju kopa "Austras Koks" nāk kopā kopš 2010. rudens. Rit 11. gads. Šoreiz esam pulcējušies izstādē pie gleznas "Austra" - mītiskās austošās - rietošās blāzmas dievietes. Lai košs un drošs rudens, mīļie draugi! Paldies jums! Bija laimīga diena.

otrdiena, 2021. gada 17. augusts

Latviešu/lietuviešu ilustratoru plenērs "Rūmē", Zasā. 21.-27.07.2013. Grāmatas atvēršana un plenēra izstāde Rīgā. 2014.

Apdzīvotā vieta izveidojusies pie Zasas muižas (Wessen, Weessen, Weesen) centra, nosaukums cēlies no tās īpašnieka 18. gadsimtā Heinriha fon Zasa. Uzpludinātās Zasas upītes krastos atrodas plašs un skaists parks ar tiltiņiem, lapeni, peldvietu un avotu. Zasas luterāņu baznīca (celta 1750. gadā) ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Zasas centrā mājvietu atradusi arī kultūrvieta, amatu darbnīca, mākslas un amatu rezidence - "Rūme". www.rume.lv

Zasas parks pie svētavota ietekas./  Place in the park of Zasa next cult spring.

Skats no uz Zasu no "Rūmes" pagalma.

"Rūmes" lievenis.

Mākslinieku darbnīca un rezidences vieta "Rūmē".

Norit darbs pie portreta un keramikas trauka.


Izstāde un performance plenērā " Raiņa Saules zeme". Amatu centrs "Rūme". Zasa.

Rainis peldkostīmā/ Poet Rains (1865-1929). Jūrmala.

Jāņa Pliekšāna (Raiņa) bērnības māja Tadenavā, kuru iedvesmas meklējumos apmeklējām plenēra laikā. 

Starptautiskā ilustratoru plenēra "Raiņa Saules zeme" noslēguma izstāde. Amatu centrs "Rūme"Zasā.

 Performance "Rainis un Jūra". Zasa. 2013.

Reiz, kādu vakaru.../ Once upon time ... in evening ... ( Rainis - Eugenius Raugas, Muse - Anda Svarāne).

Kad Saule līdz ar Mēnesi pie debess spīdēja....  When Sunset Sun and Rising Moon was both in sky... ( Poet Rainis - Eugenius Raugas, Sun - Arūnas Uogintas, Moon - Sandra Sabīne Jaundaldere).

Gar Jūras malu bezdomīgi Rainis staigāja. / One poet thinking nothing pased by the Sea.

Vien balti viļņi šalkojas un aizlien Gliemezīts.....kur pazudusi iedvesma ? /  Just Waves and ... Snail ( Arīnas Agutis)  .... it's not enoght for poets's inspiration. ( Waves - Gundega Muzikante, Margarita Katkeviča, Inga Miezīte, Reda Uogintiene).

O, beidzot, viņa - daiļā mūza klāt! /...but ,God ,thank You! Lovely  beauty...coming soon! ( Muse - Anda Svarāne).


Un kaijas spalva pati raksta dzeju .../ ... and flying inspiration makes poetry for us...( Poet Rainis - Eugenius Raugas. Snail - Arūnas Agutis , Sheperd - Aivars Ērglis).

Kāds Jūrai prieks par dzejoli./ Oh,  Seawaves ... making many smiles and dance ...( Waves - Gundega Muzikante, Margarita Katkeviča, Inga Miezīte, Reda Uogintiene).

Pat miegains Ganiņš modies  modri vēro visu ... / ...and even sleepy Shehperd jumping up ... and  keeping eye ... ( Sheperd - Aivars Ērglis).

Un Saule rietošā uz deju uzlūdz Mēness Ausmu. / And Sunset Sun asks Rising Moon for dance.
... pats dzejnieks dej... ar Sauli sarkstošo .../ and dancing waves all around ...


...and poet dances in the passion Seawaves, not in pool ...

...un dzejnieks samulst dzejojot par Mēness Ausmu. .../...and poet with the Rising Moon.

Ko ... saka dzejnieks - ļaudis  mūžam neuzmin, ko domā ļaudis - dzejnieks laimīgs neuzzin ... Dear poet Rainis, we love Your poetry forever.

Un kurš gan saprata par ko šis stāsts .Ne es! .... Who knows  what does it means?  Not me! Paldies Aivaram Ēglim, Andai Svarānei, Dainai Svarānei, Ievai Svarānei, biedrībai "Sēļu pūrs" un visiem jaukajiem cilvēkiem ,kurus sastapu "Raiņa Saules zemes'' plenērā.

 Ilustrētās Raiņa dzejas grāmatiņas "Satikšanās sabiedrībā" atvēršana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 2014.


Vaka zīmējums : Tīna Meļņika.


Grāmata tapusi ar valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstu, Zemgales Kultūras projekta " Raiņa Saules zeme" ietvaros. Projekta iecerētaji , organizatori un grāmatas izdevēji - biedrība "Sēļu pūrs" ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu.
Ilustrācijas tapa starptautiskā mākslas plenērā "Raiņa Saules zeme " amatniecības centrā "Rūme",Zasā. 2013.
www.rume.lv


Bērnu literatūras centrs. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ilustrāciju izstādes atklāšana. Piedalās bibliotēkas darbinieki, Zasas Mākslas skolas audzēkņi, mākslinieki Arunas Agutis, Arunas Uogintas, Reda Uogintiena, Eugenius Raugas, Gundega Muzikante, Anda Svarāne, Santagora, Aivars Ērglis u.c. 


 "Rūmes" keramiķe, māksliniece un Zasas Mākslas skolas skolotāja Anda Svarāne ar audzēkņiem./ Atrist, ceramist and art teacher Anda Svarāne with pupils.

Mākslinieki un mākslas pedagogi Arūnas Uogintas un Arūnas Agutis./ Artists Arūnas Uogintas and Arūnas Agutis in exhibition opening. Riga.

Sandra Sabīne Jaundaldere ilustrācija Raiņa dzejolim "Putniņš uz zara"  / Illustration for Rainis poem "The bird on sprig" 2013.

Illustration for Rainis poem "Sisters". 2013.Ilustrācija Raiņa dzejolim "Zelta sietiņš"/ Ilustration for Rainis poem "Golden riddle" ( paper, mixed technique, 40X30) 2013.

 Paldies Aivaram Ēglim, Andai Svarānei, Dainai Svarānei, Ievai Svarānei, biedrībai "Sēļu pūrs" un visiem jaukajiem cilvēkiem, kurus sastapu "Raiņa Saules zemes'' plenērā.

Grāmata nav pārdošanā. Pieejama Latvijas bibliotēkās.