pirmdiena, 2021. gada 23. augusts

Personālizstāde "Kalnu Vējš. Kalnu Zieds". Atklāšana. Jumpravas Kultūras nams. 21.08.21./Solo exhibition "Mountain Wind. Mountain Flower". Jumprava Culture House. 8/21/21

 Ar lielu prieku atceros lielisko, ilgi gaidīto svētku brīdi - izstādes atklāšanu Jumpravas Kultūras namā.

Paldies izstādes AKKA/LAA, palīgiem, mīļajiem viesiem, mākslas interesentiem un Kultūras nama darbiniekiem. Izstāde izvietota 2 telpās, un to veido 28 gleznas. 

Foto ieskats un video radīts, lai iemūžinātu šo īso svētku mirkli un dalītos ar mīļajiem tuviniekiem, draudzenēm, draugiem, kolēģiem un meitai, kuri nevarēja būt klātesoši.

Sūtu sirsnīgus sveicienus arī draugiem Tenerifē, Indijā un citur plašajā pasaulē. 

 Izstāde apskatāma darba dienās 10.00-15.00, līdz 30.09. Ja minētājā laikā iespējas nav, lūgums zvanīt Jumpravas Kultūras namam ( 25450061) un vienoties par apmeklējumu.

I remember with great pleasure the great, long-awaited moment - the opening of the exhibition at the Jumprava Culture House.

Thank you to the helpers of the exhibition, dear guests, art lovers and employees of the House of Culture. The exhibition is located in 2 rooms and consists of 28 paintings.

Photo insight and video created to capture this short holiday moment and share with loved ones, friends, colleagues and daughter who could not be present.

I would also like to extend my sincere greetings to friends in Tenerife, India and elsewhere in the world.

 The exhibition can be viewed on working days 10.00-15.00, until 30.09. If it is not possible within the mentioned time, please call Jumprava Culture House (25450061) and arrange a visit.
Kopā ar Jumpravas Kultūras nama direktori Zani Skrauču.

Together with the director of Jumprava Culture House Zane Skrauča.


Izstādes reizē ir arī Orākula kāršu izmēģināšana. Mums padomā nopietni jautājumi. Lai gan uzskatu, ka šīs kārtis ir spēle, mēs saņēmām pilnīgi nopietnas atbildes, kuras ļāva mums ielūkoties nākotnē.


There is also first try of Oracle cards at the time of the exhibition. We have serious questions. Although I believe that these cards are a game, we received completely serious answers that allowed us to look to the future.


Četratā pirmo reizi izspēlējām arī stāstnieku spēli. Šoreiz tā bija mazliet sadzīviska pasaka ar laimīgām beigām. 

For the first time, we also played a storytelling game. This time it was tale with a happy ending.Izstādes atklāšanas video. Stāstījums par dažām no izstādes gleznām.

Exhibition opening video. A story about some of the paintings in the exhibition.