pirmdiena, 2011. gada 31. oktobris

Rudens&Winter / Autumn&Winter 2011/12

                        Ziemas diena. Dūmeņi../ Winter.Chimneyes. (canvas, oil, 41X61) 2012.

( the fragment)


Venēcijas vēdeklis. / The Venetian Fan. ( canvas, oil, 100X121 ) 2012.

The Venetian Fan. Detail.

                                            The Venetian Fan.Detail.
Poēma "Alessandro Dārzs". / Poem "The Garden of Alessandro".
Dārzs. / The Garden. ( Paper, mixed technique, 42X33) 2011.


Sub Rosa.( Paper , mixed technique, 42X33) 2011.Sub Rosa.( Fragment).Fall.
Rudens. / Autumn. ( canvas, oil, 80X99 ) 2011.
sestdiena, 2011. gada 3. septembris

Rožu templis. The Temple of Roses. Il Tempio delle Rose. Le Temple de la Rose.

Imagine
Woman as Temple,
Man as Priest,
Love as Worship
And
Sense
Beauty
Of the Rose Temple.

 
 
The fragment.


 

* Rožu Templis * The Temple of Roses * Il Tempio delle Rose * Le Temple de la Rose *
( cardboard,  mixed technique, 70X100, 2011)
  pirmdiena, 2011. gada 11. jūlijs

Personālizstāde "Tikšanās uz Mēness tilta" / Solo exhibition "Meet me on Moonlight bridge".

III personālizstāde mākslas galerijā "Promenade", viesnīcā "Promenade Hotel", Vecajā Ostmalā 40, Liepājā.  30. jūnijs - 1.septembris, 2011. Galerijas darba laiks 00.00 - 24.00.

III solo exhibition in gallery "Promenade", hotel "Promenade Hotel", Vecajā Ostmalā 40, Liepāja, Latvia. 30.07. - 01.09. 2011. Gallery open 00.00 - 24.00. It made possible visit exhibition  in real full Moon time and face Full Moon of my Heart .... Love, Dreams, Beauty, Light and  Fairytale World. Gallery placing in ancient salt storehouse with sense of  the Past Time.
65 artworks exhibited.

Par izstādi.
Izstādes „Tikšanās uz Mēness Tilta” galvenās tēmas ir Mīlestība un Sapnis.
Manuprāt, Liepāja ir sapņu pilsēta. Vieta, kurā piedzimst vējš, mājo mīlestība un sapņi pleš spārnus lidojumam. Vienmēr priecājos tur būt un, varbūt tieši tādēļ tā ir vieta, kurā šogad svinu trešo personālizstādi.
Darbojos gan vizuālās mākslas, gan literatūras jomā. Līdz ar to pusi izstādes veido cikli, kuri piesaistīti maniem literārajiem darbiem - „Kampūrijas stāsti un pasakas” un poēma „Desmit Dziesmas par Balto Bruņinieku.” Poēmas teksts būs pieejams izstādes apmeklētājiem un, ceru, varbūt noderes Liepājas mūziķiem un teātra cilvēkiem. "Baltais bruņinieks" ir vēstījums par nebeidzamām alkām pēc Mīlestības. Tas, kas nāk kopā ar to un pēc tās, ir ierakstīts starp vārsmu rindām, zīmējumos, iezadzies pierakstos uz zīmējumu lapu malām.
Grāmata „Kampūrijas stāsti un pasakas”, 2010. gada nogalē iznākusi izdevniecības „ZvaigzneABC” apgādā. Kampūrija ir izdomas radīta ,un vienlaikus var tikt uzlūkota  kā cilvēka iekšējās pasaules attēls, ar labo, slikto, noslēpumiem, lūzumiem un pārvērtībām.
Ilustrācijas ne vien attēlo realitāti, bet arī turpina to, pasakot nepasakāmo caur tēlu. Daļa ilustrāciju aplūkojama izstādē. Uz Kampūriju īpaši ielūdzu bērnus. Aicinu meklēt un atrast, jo tāpat kā dzīvē, pasakā pienāk brīdis, kad ikviens dodas meklējumos. Meklēt un saprast to, kas pazaudēts, lai kas tas arī būtu.
Pārējie darbi veido vairākus ciklus ; „Gaismas Dārzs”, „Laiks” , „Mandalas” u.c.. Uzskatu, ka mākslas patiesā jēga ir vairot Skaisto un Gaišo.
Izstādē apskatāmi kopskaitā 65 zīmējumi un gleznas.
Uz tikšanos.
Uz Mēness tilta.
Sandra Sabīne Jaundaldere

ceturtdiena, 2011. gada 7. aprīlis

Cikls"Mēness lāsēs"/ Cycle "Moonlight drops"

Ilustrācijas. Vēstules dzejā "Mēness lāsēs"
Illustration for love letters in poetry "Moonlight drops"
"La lune dans les gouttes". "La lune aux gouttes"


Mēness./ The Moon ( paper, mixed technique, 29X13) 20011.Vēji smejas draiskie
Tieši acīs
Saule ielūkojas
Manā sirdī
Bulta uzsāk gaitu
Pāri gaisiem
Putnu spārni baltie
Aizplīv garām
Sārta zīda lenta
Tā - no matiem
Raisījusies slepus
Ieslīd zālē
Un tas viss
Ir atgadījies
Šorīt ...
Mandolīna./ The mandolin ( paper, mixed technique, 21X13) 2011.


Krāteris./ The crater. ( paper, mixed technique, 21X13) 2011.


Kārdinājums./ Temptation. ( paper, mixed technique,21X13) 20011.


Lāse. / The drop. 9 paper, mixed technique, 21X13) 2011.


Amfora./ The amphora. ( paper, mixed technique, 21X13) 20011.


Roze./ The rose. ( paper, mixed technique, 21X13) 2011.


Tauriņš./ The butterfly. ( paper, mixed technique, 21X13 ) 2011.

Krelles./ The string of beads. ( paper, mixed technique, 21X13 ) 2011.Spārni. / Wings of love. ( paper, mixed technique, 21X13 ) 2011.

Nefrītam nav cenas
Vai gribi
Vai negribi
Padebess smagumu nenes
Tas nokrīt uz zemes
Tumst kalni
Atbalsīs smiedamies senās
Kam bēdājies velti
Un apmaldies ēnās
Hailailā!
Krellīte zaļi lāsošā
Pasargā no niknā un gribošā
Tu mazā un nevarīgā
Nāc nostājies
Klinšainā kraujā
Kalnam un vējam līdzās
Nefrītu saujā.
Ailailā!
Brīvā un uzvarošā.
Visu varošā un uzdrīkstošā
Kā akmens mūžīgā
Kā saule dedzinošā
Ejošā un atnākošā
Māsa Vientulība
Māsa Mīlestība

sestdiena, 2011. gada 22. janvāris

Mākslas Performance. Video. / Art Performance. Video.

Mākslas performancei un video pievērsos vienlīdz likusmaskarīgi un nejauši. Likumsakarīgi, jo man allaž ir paticis dejot, attēlot, izpaust domu caur kustību, veidot tēlu, noskaņu. Nejauši bija tas, ka uzzināju par iespēju uz laiku aizņemties videokameru. Pirmo video uzņēmu 2009. gadā bez jeb kādas jēgas par to, kā tas jādara, bet piedzīvoju veiksmi, kuras atslēga bija iedvesma, spontanitāte brīva ļaušanās improvizācijai. Tās līdz šim ir bijušas galvenie atbalsta punkti. Beidzot esmu ieguvusi arī ceturto - videomontāžas pamatus, kuri ļauj sagatavot nofilmēti performances materiālu labākā kvalitātē. 
 Protams, ir bijuši filmēšanas pārtraukumi un neveiksmes, tomēr šis mākslas izteiksmes veids aizvien valdzina un nav izsmelts. 
Pateicos cilvēkiem, kuri ir palīdzējuši, lai taptu šie vizuālās mākslas objekti.
 Centos kārtot tos secībā pa gadiem. Senākie darbi atrodas informācijas lentas apakšā, bet video darbi ar īpašiem montāžas elementiem novietoti tuvāk augšgalam. Tiem ir minēts gan filmēšanas, gan rediģēšanas gads.


Corona. 2015.


Tikai 2020. gadā, pandēmijas laikā atklāju, ka šai performancei piemīt arī slēptais vēstījums, kurš atklājās tās nosaukumā, tonalitātē, saspringumā un skatuves simbolos. Cik gan maz mēs reizēm saprotam savu veikumu!
Iepriekš domāju, ka šī performance ir
"Egles deja Ugunī. Egle ir kā saikne starp Garu Pasauli un Laicīgo Pasauli. Tā ir abās vienlaikus - kā koks un kā priesterienes iemiesojums. Egles deja Ugunī - tās ceļš pie Saules un Dieva dāvājot Gaismu un Mīlestību."
Bet nozīme bija cita. Apziņa kļūdījās. Bezapziņa - nē.It was only in 2020, during the pandemic, that I discovered that this performance also had a hidden message, which was revealed in its title, tonality, tension and stage symbols. How little do we sometimes understand our works!
Previously, I thought this performance is
"Dance of the fir-tree on Fire . Sacred fir - tree are between World of Spirits and profane World. Fir is like priestess embodiment on the Earth. Burning in fire for giving Light and warmth of Love is her Way back to Sun and God.

Music instruments in her hands are omens of fir-trees. Corona - link with Spiritual World."
But meaning was different. Consciousness wrong. Unconscious no.

The Birth. 2018.Piedzimt no Mātes klēpja, kurš mūžīgi glabās bērna auguma atspulgu. Mātes ceļš ir ieņemt, radīt, izauklēt un atlaist brīvībā.
Bērna ceļš ir tapt ieņemtam, radītam, auklētam un atlaistam.
Auglis ienākas, ir gatavs bailēm, sāpēm, izmisuma kliedzienam , ... ceļam ārpusē un Mīlestības meklējumiem.
Veltīts visām mātēm. Pateicībā.


Born from the womb of the Mother, who will keep the reflection of the child's stature forever. The mother's path is to conceive, create, nurture and release.
The child's path is to become conceived, created, nurtured and dismissed.
The fruit comes in, ready for fear, pain, a cry of despair, ... the way outside and the search for Love.
Dedicated to all mothers. Thanks.
This performance is dedicate for all mothers.
I created this video at plein-air in Rēzekne.


Joy and Sorrow. 2015.

Kaut kur starp Debesīm un Zemi mīt Skumjas un Prieks. Tie dara sāpes un baudu. Tie ir kā dzīvība. Tie savijas, nomaina viens otru. Ja Tev ir viens, Tev ir arī otrs.

Ja aizraidi vienu, pazaudē arī otru. Kad pazaudē abus, pazaudē Dzīvi, jo tie neprot citas mācības kā vien pieņemšanu.

"Between Sky and Land are Sea. What else? Lightning and Rain, Sun and Wind, Red - Joy and Blue - Sorrow. If You have Joy, You will have Sorrow. Say - NO to Sorrow and You have no Joy."
Ainaži. Latvia . 2015.
Music - Kevin MacLeod "Lithium".


Tango with the Atlantic Ocean. 2018.


Majestātiskākais un varenākais no tango partneriem - Atlantijas Okeāns. Esiet piesardzīgi. Miglaina un vēsa rudens diena Porto, Portugālē 2018..

My greatest tango partner - Atlantic Ocean. Foggy, cool autumn day on the beach in Porto, Portugal.

Him & Her. 2015.
Music by Anthony Ventura "Per Lucia"
" He dedicate this beautiful music to Lucia . Seems She was Angel of Light for Him. She dedicate dance for Anthony of Her heart as ... Cleopatra."


The Paintbrush of Creator.2015.


Dejas improvizācija un mūzikas performance "Dieva Ota".
"Dievs, ļauj mums būt par otu Tavās rokās ...uzgleznot Pasauli labāku."


Music and dance performance - improvisation (live). International Art plein air "Veisieju pavasaris 2015" Veisiejai, Lithuania.
Piano-player Matas Kaženauskas. ( Lithuania)
Dance - Sandra Sabine Jaundaldere. (Latvia)
Music - A. Kačanauskas. "Preludas II". (Lithuania)
Camera - Andrey Severetnikov (Latvia)
International art plein air "Veisiejai pavasaris 2015" organizers - Vytautas Žukauskas, Zenonas Sabaliauskas.
"How are be just paintbrush of The Creator? .... Oh, Lord , take us in Your hands and paint everything You want..."

Magna Mater.2015. "Dievišķais vienkārši ir.
Profānais, ikdienišķais rada sakrālo un absolūto... mītiski, pārreāli, parasti ... Dievības, Lielās Mātes esības formas vai vienkārši sievietes savā ierastajā rosībā, kā rotaļā griežoties ap Dieva aci - Visuma Asi, noauž esamības mandalu - banāli saliekot to no biksēm, veļas un autiņiem...no kā gan vēl? Viņas dejo no radīšanas prieka. Brīdī, kad liekas, ka darbs ir veikts, Mātes atgriežas, lai iekustinātu LAIKU. Laiks sāk ritējumu un ap Asi - sāk mest lokus. Rit sekundes, minūtes, stundas ... DZĪVE notiek un tās reibumā no jauna dzimst kaisle un Mīlestība. Radīšanai nav ne sākuma, ne gala. Tā notiek tieši TAGAD."


"Magna Mater. Divine is Simple. You see just simple woman but it is not so simple if Your mind, soul and heart can see beneath surface of things. Magna Mater creating mandala of LIFE and moving TIME for never ending passion and LOVE just now."
Idea by Sandra Sabīne Jaundaldere.
Starring - members of Artists union 4ELEMENTS :
Evita Skrebinska, Daina Eglīte, Sandra Sabīne Jaundaldere.
Camera - Genadijs Eglītis
Music - "El Tango" Astor Piazzolla.

Deus minores.2017.

Blue Moon. 2015.Music and Performance.(Concert)
Musician Marko Ojala.
Dancer Sandra Sabīne Jaundaldere
"Blue Moon" (Richard Rodgers and Lorenz Hart 1934) vesion. 2014.

"Blue moon
You saw me standing alone
Without a dream in my heart
Without a love on my own"
Read more: Billie Holiday - Blue Moon Lyrics | MetroLyrics

How are once in a blue Moon take away dark clouds and ... lost the shoe like Cinderella?Mākslas performance kā sakrāls vēstījums un rituāls. 2014.

Sacred dance for Fire. 2014.Mākslas performance-meditācija "Sakrālā deja Ugunij" ir lēna un meditatīva, veltīta Ugunij kā pirmmātei. 

"The dance is dedicated to the great Goddess - Fire. It is slow and meditative." Art performance. Meditation "Sacred dance for Fire" by Sandra Sabine JD 2014. Editon 2022. Music: Danny Becher "Akasha"(singing bowls from Tibet and Nepal)Eye of  Horus. 2014.
Horizonts nošķir reālo - cilvēkam pieejamo Pasauli no Dievišķās. Dieviete Izīda iet caur abām. Viegli saviļņo cilvēku (slidojošo mušiņu) dzīvi, iededz tiem gaismekli un novēršas, lai dejotu lūgšanu Ozirisam un Horam, dejotu lūgšanu par nākamo Saullēktu un Mieru uz Zemes.
Mušiņas pat nenojauš par Izīdas lūgšanām. Pasaule ir vien nepilnīgs Dievišķā atspulgs.
Performance izdejota Mākslas plenērā Ainažos 2014. gadā.

Sacred dance for Sun.
See Sacred World above and Real World beneath horizon with skater flies as people. Goddess Isis steps thought Real World to left temporary waves, candle light and reflection for flies. But Her real purpose is Sunset dance for Divine Osiris and Horus. She asks Sun to return in Sunrise.


Dance of The Death. 2014.Viņa ir vienlīdz salta un karsta.
Tā, ka nevar saprast dedzina vai salst.
Viņa ir vienlīdz kaislīga un bezkaislīga.
Vienlīdz gracioza un brutāla.
Vienlīdz uzmanīga un vienaldzīga.
Vienlīdz tumša un gaiša.
Vienlīdz pievilcīga un atbaidoša.

Nāves deja. Nāve dejo tālu, notiek, pļauj citur, Viņa nenāk pie tevis tikai tuvojas, ielūkojas acīs, piedraud, pārbauda asmeni, novēršas, jo vēl nav laiks.... Viņa dodas prom, bet neaiziet. Viņa nevar. Viņa ir Dzīvības daļa - Vārti uz jaunu dzīvību.
Šī deja ir dziedināšana tiem, kuri jūt Stiksas krasta tuvumu un vēlas atgriezties dzīvē, lai patiesi dzīvotu. Dziedināšana cilvēkam, tautai, Pasaulei, kurā mītam.
Nodejo to, saproti to. Tu esi dzīvs dejai un priekam. Tu esi dzīvs Mīlestībai un Viedumam.


Dance performance. Dance of The Death - Sacred dance. Healing for people who feels yourself on bank of river Stix and wants to return back. The Death - Something on Your way, maybe She likes You afraid of Her but only wants to ask, - Why do You live?"


*

Mākslas performance kā meditācija.2014.

Ar meditācijas jēdzienu pavērās jauns posms darbā ar mākslas performanci. Meditatīvie darbi ir lēni. Tajos ir maz dejas elementu, pat kustību. Tie ir radīti  dabā. Daba ir ietvars un pamats. Būtībā tas ir dabas vērojums. Cilvēks parādās kā ainavas un dabas daļa. Bez dabas nebūtu arī šo performanču. Primāri es meklēju vietu, kura mani iedevesmoja. Bieži nogaidīju īsto dienas stundu, lai būtu nepieciešamā noskaņa. Nosaukums ir atslēga uz meditāciju. Vērojot performanci papūlieties izslēgt prātu, sajust sevi ainavā. Nedomājiet neko.

White Magic. 2014."If you walk thought Silver Birch grove
Not take even smallest leaf.

                                                 Meditācija.
Ūdens & Debesis, Krusti & Gredzeni.2013.


 Liec soli debesīs.

Sansara 2013.


Dvēseles deja atdzimšanas Ritenī, pirms dejas lūdzoties, tad ritinot Ratu, kavējoties iepriekšēja, liekot soli nākamajā un te viss ir vienots, vienlaicīgs kamēr deja beidzas un var doties ... Kur? Varbūt dejot jaunu deju?

Soul's dance in Sansara - Wheel of Rebirth. She thanks to God, makes step to step thought many incarnations but all is one, all - coincident until dance goes to end ...and she going, who knows, maybe to another dance...


Plenēru performances-improvizācijas sadarbībā ar citiem māksliniekiem.

Cik brangi! 2013.


Perfomance "Cik brangi!" tika nofilmēta kā brīva improvizācija Latvijas un Lietuvas māklsinieku plenērā Zasā. Sižets risinās lietuviešu mākslinieku-kokgriezēju izveidotā bērnu rotaļu laukumā, līdzās amatniecības centram "Rūme" Zasā.
Māsu-raganu kopiena, kura rosīgi spieto ap savu namiņu, spilgti uzzīmē sabiedrībā valdošo cīņu par ietekmi, resursiem un slavu. Brangi dzīvojam.

Venue Avenue 2013.


Visu dzīvi mēs meklējam un saucam viens otru. Nevis jeb kuru, bet dvēseliski tuvos, savējos, lai kopā sajustu skaisto un labo divkārt un simtkārt skaistu.


Bayan & Rose. 2013.
Art performance by musician, composer and painter Eugenijus Raugas ( Lithuania) and Sandra Sabīne.2013.
"He plays so beautiful that curtain dance as bayan's swell-box and Red Flower comes to dance. She comes uninvited and goes away before end. Who knows why. O, Eugenijus, play
 again."

The Sea of Gold. 2013.


Kas ir Zelts? Ko tev nozīmē ZELTS? Vai Naudu? Varbūt draudzību, prieku, gaismu, mīlestību....pašu vērtīgāko kas mums ir?
Oranžs - Evita Skrebinska
Zils - Sandra Sabīne Jaundaldere .29.07.2013. Ainaži.


What do You think GOLD realy are? Money? Maybe... Friendship, Joy, Light, Love? Come and play with us.:)
Art performance by Sandra Sabine Jaundaldere.
Performers : Orange - Evita Skrebinska www.evitaskrebinskaart.blogspot.com
Blue - Sandra Sabine Jaundaldere
Music: The true Nature
29.07.2013. Ainaži.Baltic Sea. Latvia.

Nice Morning!

Creation of the World.


Art performance "Creation of World". Exhibition opening.

4Elements in creation:
Evita Skrebinska as Air
Sandra Sabine as Fire
Daina Eglīte as Earth
Līga Daugule as Water
Musician and singer - Liene Skrebinska.


Rainbow AngelsTie dzīvo debesīs un lido kopā ar Vēju. Tie izskatās brīvi, taču nav. Varbūt tie ir kā mēs?
Sajūti pavedienu savās rokās... :)

They live in Heaven and flying with the Wind. They look so free but not. Maybe they like us? Feel lead in your hands ...:)


Nice Morning. 2015.

Joks. Vai patiesi? Mosties, varbūt gana miega, gana lieka un smaga, ko nesam sev līdz ...cauri dzīvei. Met prom ...nāc laukā no kūniņas. Varbūt ... tu esi tauriņš.


Only joke. Realy? Wake up, enough to sleep. Why we are so heavy? Maybe we just bear the burden of life. Drop it off and feel - maybe you can fly as butterfly.
Performers: Daina Eglīte www.artworkdainaeglite.blogspot.com.
Sandra Sabīne
Music: O zorbas.
Music performed by Mikis Theodorakis.

*


Mākslas performanču cikls "Solitude". 2013.
Pēc tikšanās un ilgas sarunas ar ievērojamo dejotāju Viju Vētru iedvesma raisās klusuma dejas virzienā. Mani saista jautājums - kas ir deja? 
Sarunā jautāju Vijai, - Vai mūzika ir dejas dvēsele?  Vija atbildēja, - Nē, dejai ir pašai sava dvēsele.
Vijas Vētras koncertā vēroju uz skatuves dažādu paaudžu dejotājus un nevilšus ienāca doma, ka jauns, sprigans cilvēks dejo ar tikai ar ķermeni, ķermeņa vitalitāte un iespēja ir galvenais. Ar gadiem ķermeniskais un garīgais nonāk pilnbriedā un līdzsvarā. Mūža nogalē priekšplānā izvirzās dejas garīgais raksturs. Dejas kustības vairs nav pašmērķis, bet tikai līdzeklis. 
Varbūt to varētu salīdzināt ar garšvielu lietojumu ēdienā, ļaujot garšvielai vien izcelt ēdiena garšu, bet ne nomākt to. Tas nozīmē, ka dejai ne vienmēr jābūt performances galvenajā fokusā. Galvenais dejotājs un mūzika var būt daba vai doma, kuru vēlamies izteikt. 

Ciklā "Solitude" ietvēru dažādus vientulības aspektus. Tur ir par līksmu saplūsmi ar dabu un prieku par netraucētu vienatni performancē "Honeysunset". Romantiska sievietes ilgošanos pēc ideālas mīlestības performancē "Arcadia". Uzdrīstēšanās būt pari ikdienai un izmisīga vientulība esot par to, kas esi - performance "Lonely Seagull". "Eurydice" - Eiridīkes vientulība un sekojums Orfejam, kurš atnācis viņai pakaļ uz Aizsauli - Elīsiju. Viņa seko viņam, bet izlemj, ka tomēr paliks. Kādēļ? Varbūt tādēļ, ka atgriežoties zem saules viņa atkal nebūtu Orfejam vienīgā.

Honeysunset 2013.
Arcadia 2013.Lonely Seagull 2013.Eurydice.2013.


''Ak, Orfej, mīļotais! Mans augums ir kā miris koks jūras klaida malā ..."
"Orpheus my love forgive me..."

*

Cikls "Dzīves krāsas"/ Cycle "Colours of Life" 2009 -2013.

Manas pirmās video mākslas performances, kuras tika nofilmētas 2009. gadā ar aizlienētu kameru. Lai uzņemtu video, lietoju tikai vienu filmēšanas reizi, kurā nofilmēju brīvu improvizāciju. Montāžā neizmantoju video grafiku. Ciklu apvienoju ar nosaukumu "Dzīves krāsas". Tajā ir koši un asins sarkana, melnais ar purpura lāsmojumu, debesu zilais, dzeltenais, vasarīgi zaļais, rožainais un citas krāsu nianses. Šīm performancēm dominante ir mūzika un deja.

My first video art performances, which were filmed in 2009 with a borrowed camera. To shoot a video, I used only one shooting session, in which I filmed a free improvisation. I did not use video graphics in the editing. I combined the cycle under the name "Colors of Life". It has bright and blood red, black with purple splash, sky blue, yellow, summer green, pink and other color nuances. 

Black Purple. 2009.
Un ienāk viņa, kura ir sēro par zaudējumu, vilšanos, sāpēm. Viņa ienāk telpā, kurā uzplaiksnī purpurs un izgaismo saule. Viņa uzdrošinās atraisīties izdejot ilgas un gadiem slāpēto kaisli uz ... brīdi.

She comes in black for finding purple passion of life. Dance with her if You dare.

The White 2013.

Kas ir Balts? Gaisma, kurā var ieraudzīt Pasauli un Dzīvi? Skumjas par pagājušo, prieks par esamību un to, ka viss esošais virpuļo Dejā.Tā ir ekstātiska, visaptveroša Universa Deja - Mīlestība, mūzika Gaisā ap mums. Vējš, lapu šalkoņa, ūdens plūdums. Mazais ir lielā atspulgs - vītolu sniegs kā zvaignes, ziedi kā glaktikas, gars, kurš lidinās Izplatījumā. Vai būtne, kuras augums veltīgi tiecas atkārtot dvēsles kustības? Tikai tiecas, jo dvēsele spēj arī lidot.

What about "The White". It is the Light of the Life? Sorrow of past, joy of existence and ecstatic Dance of Universe - Love. Music in the Air - wind, waterflow. Smallest as reflection of the great - willow snow as stars, flowers as galaxies. Spirit that go by air or shy being who try repeat dance of Soul. Just strive because soul can fly.
Music - J.S. Bach. "Air" on G string.
Dance performance - Sandra Sabine Jaundaldere
Fashion Design - Santagora.

Temptation 2009.Scarlet 2009.Summergreen 2009.
Real Redness 2009.Yellow Cocon 2009.Lovely 2009.Rose Butterfly 2009.Red flower.2009.Mandragora. 2009.


Lullabay. 2009.


Šo performanci veltīju savai mīļajai meitai Ievai.

This performance I dedicate for my dear daughter Ieva.
Composer - Goran Bregovich.


Celeste. 2009.