otrdiena, 2022. gada 1. novembris

Video montāža./ Video montage.

You Tube kanālā Sandra Sabine Jaundaldere publicēti arī video darbi ar dažādiem montāžas elementiem.

Mākslas performance "Source of Water. Source of Fire" 2009.
Radošas, maģiskas un psihedēliskas noskaņas videodarbs "Ūdens avots. Uguns avots". Ielūkojies sevī. Sajūti ūdeni un uguni savā būtībā. Esi uz zemes un tuvojies debesīm. Šajā darbā simboliski pārstāvēti 4 pamatelementi - ūdens, uguns, zeme un gaiss, bet dzīva būtne - kā to vienība.


Creative, magic and psychedelic mood. Just imagine two sources - water and fire in yourself. There are 4 basic elements - Earth, Air, Water and Fire, but living creature includes all of them.Mākslas performance "Divkrāsains sapnis" 2009.
Reizēm dzīve pazaudē krāsas. Viss ap mums top pelēks, neizteiksmīgs, it kā nedzīvs. Var atmodināt dzīvesprieku ar košu krāsas akcentu, mūziku, deju un sapni, bet varbūt vajag tikai atpūsties.

Sometimes life loses its colors. Everything around us becomes gray, inexpressive, as lifeless. Awaken the joy of life with a bright color accent, music, dance and dream, but maybe you just need to rest.Mākslas performance "Baltā maģija" 2014.
"Caur sidraba birzi gāju, ne zariņa nenolauzu" teic tautas dziesma.Burvīgs saulriets pavasara atmodinātā bērzu birzī. Kā pateikties bērzam par viņa saistumu un labumu. Tuvakar apkampu un skūpstīju koku baltos stumbrus. Vien vēlāk, vērojot video, ievēroju rietošās saules spēli.

"I walked through the silver grove, I didn't break a single twig" says the folk song.
A charming sunset in a birch grove awakened by spring. How to thank the birch for his commitment and benefit. I camped and kissed the white trunks of trees. Only later, while watching the video, I noticed the play of the setting sun.ceturtdiena, 2022. gada 8. septembris

Izstāde "Sirēna un Roze" / Exhibition "Siren & Rose" . Grēcinieku Street 18 , Menzendorff House, Old Riga. 05. - 30.09. 2022.

 


 

More information: https://www.rigamuz.lv/mn/ (+371) 67212951

Visiting hours : M-Sun 10 17.00, Fr 12 -19.00.


Kad siltā un saulainā vasara māj atvadas, sasildīs erotiska un rudenīgi melanholiska izstāde „Sirēna un Roze”.

Par izstādi „Zīmējumi. Sirēna un Roze”.

Zīmējumi man ir kā sava veida dienasgrāmata vai nojausmas. Atrodu tos kā labu risinājumu, kad nav piemērotu apstākļu, līdzekļu audekliem un krāsām. Zīmējumi ir kā ceļojumi, piedzīvojumi un dziedināšana, kurai var ļauties ja jums ir papīra lapa, zīmulis vai dažas krāsas. Zīmējumos atgūstos un kļūstu līksma. Protams, eksponēšanai nepieciešami stikloti rāmji. Līdz ar to apjomīgas zīmējumu izstādes rīkoju reti, jo tās prasa gana lielu un precīzu noformēšanas darbu. Iepriekšējā izstāde Mencendorfa namā bija 2007. gadā. Šajā izstādē iekļauti vairāki cikli, kuri tapuši pēc tās. Parasti zīmēju vairākus zīmējumus vienu pēc otra vai turpinu ilgākā periodā līdz esmu izsmēlusi konkrēto tēmu. Tie vienmēr ir dziļi personiski. Varētu teikt, ka šogad svinu 50 gadus ar paklausīgu zīmuli rokā, ja nekaita pirmos 6, kuros zīmulis dara, ko grib. Esmu pateicīga saviem skolotājiem. Īpaši lieliskajam zīmētājam Borisam Karkunovam un izcilajam grafiķim Gunāram Krollim. Esmu gatava dalīties ar iegūtajām zināšanām un palīdzēt izkopt talantu citiem.

Zīmējumus iespējams iegādāties.

Rakstiet uz e-pastu sandra.sabine.jaundaldere@gmail.com


When the warm and sunny summer bids farewell, an erotic and autumnally melancholic exhibition "Siren and Rose" will warm up.

About the exhibition "Drawings. Siren and Rose”.

Drawings are like a kind of diary for me. I find them a good solution when there are no suitable conditions, means for canvases and paints. Drawings are like journeys, adventures, and healing that can be indulged in if you have just a sheet of paper, pencil, ink or some colors. I recover myself and become happy in drawings. Of course, glass frames are required for display. Therefore, I rarely organize large-scale exhibitions of drawings, because they require quite a lot of precise design work. The previous exhibition at the Menzendorf House was in 2007. This exhibition includes several cycles that were created after it. I usually draw several drawings one after the other or continue over a longer period until I have use all inspration of the particular subject. Such kind of drawings are always deeply personal. I could say - this year I celebrate 50 years with an obedient pencil in my hand, if  don't count the first 6, in which the pencil does what it wants. I am grateful to my teachers. Especially for the excellent draftsman Boris Karkunov and the excellent graphic artist Gunars Krollis. I am ready to share the acquired knowledge and help develop talents of others in my art studio.

Drawings can be bought without frames.

Write to sandra.sabine.jaundaldere@gmail.com

Mobile phone +371 26448664 
Maza izstādes video ekskursija ar komentāriem par zīmējumiem un gleznām. 


Video ir poēmas "Alessandro Dārzs" darbu apkopojums. Poēma vēsta par mākslas studentu, jaunu gleznotāju Aleksi, kurš Florencē, ceļojuma laikā sastop svešinieku Andželo. Svešinieks ievilina viņu dārzā, kura dziļumā atrodas krāšņa villa. Villas lodžijas ēnā Aleksi sagaida vecīgai hercogs Karlo, kurš ir daiļās Lučijas līgavainis, jokdarīgais punduris Pepe,  mūks fanātiķis Džirolāmo un pati jaunavīgā līgava - Lučija. Alessandro ir viņas skaistuma apburts un iemīlējies.  Alessandro saņem no Karlo uzdevumu uzgleznot līgavu, un tā top noslēpumainības apvītā  glezna "Venēras dzimšana". Kad glezna ir gandrīz pabeigta, mākslinieks nolemj atklāt Lučijai savas jūtas, bet saprot, ka tās nav piepildāmas un viņam lemts atstāt dārzu. Mīlniekus šķir laika upe, kuru nezinot pārkāpis, Aleksis bija kļuvis par  Botičelli, tomēr pēc paveiktā uzdevuma necilais students spiests atgriezties, nekad nespējot aizmirst piedzīvoto.

Izstādes svinības 24.09.22.


Vai esat sev jautājuši - kāpēc rudenī rozes zied tik skaisti? Katru gadu eju dārzā priecāties par tām. Arī šogad vēl kādu reizi jāpagūst. Katru gadu cenšos ielūgt uz izstādi rudenī. Kā būs citu gadu - nezinu, jo šogad gadījās divas.  


Izstāžu svinēšana ir sirds silti svētki. Mākslinieks jūtas divkārt laimīgs, daloties savā radīšanas sajūsmā  un satiekot ilgi neredzētus, tuvus cilvēkus. Šajā trauksmainājā, problēmās ņudzošajā laikā to paveikt nav viegli, bet es ceru, ka mums visiem tika savs kumoss laimes un salduma. 


Mencendorfa namā aizvien jūtos mājīgi un gaidīta. Paldies nama saimniecēm - direktorei Ilonai Auderei, Ilzei Braunai, Vilmai un citām dāmām.


Muzeja direktore Ilona Audere dāvina iepriekšējās  izstādes "Goringena - Rīga. Klasiskā saikne" katalogu. Aizkustinošs un pārsteidzošs atklājums - Goringenas Klasiskas akadēmijas absolventi ir cilvēki, kuri mākslu sākuši apgūt tikai mūža otrajā pusē, apgūstot zīmēšanas un glezniecības klasiskās vērtības un amata prasmes. Darbi tiešām ir skaisti. Tas priecē, bet nevilšus rodas sajūta, ka mūsdienās māksla ir neglābjami sašķelta, tās pamatīgāko daļu nogrūžot "pagultē". Pa virsu, krāšņi vizēdams, peld vieglākais - ar krāsu nolietas plēves, ruberoīda gabali, sapelējusi pape, klekšaini audekli, plastmasas maisiņu instalācijas un sazin kas viss vēl ne, ko pie mums aizvien vēl identificē kā laikmetīgu, lai arī Eiropā tas šķietas jau 100 gadu vecs. To arī atstāsim nākamajām paaudzēm. Vai nav savāds laikmets?


Izstādes kopskatu rotā ēdamais manis ceptais mākslas darbs - "lauku torte". 


10 gadus nodzīvoju lauku viensētā, kur brīnišķīgās tortes cepa lieliskā saimniece Laima. Tad biju galvenā toršu dekoratora amatā. Paldies Laimītei par mācību. Prieks, ka apguvu. Nu cepu arī tortes. Lauku torti raksturo vienkāršums un pamatīgums sastāvdaļās, gatavošanas veidā un dekorā. Garša ir "kā bērnībā" - maiga, gadiem neaizmirstama. 


Prieks par mīļājām draudzenēm no studiju gadiem Mākslas akadēmijā. Tad tikāmies vai ikdienas, tagad - izstāžu reizēs vai īpašos notikumos. Arī prieks kļuvis īpašs. Mūsu pirmā kopēja - Grafiķu kursa audzēkņu izstāde notika 1999. gadā Salaspilī. 


Esmu pateicīga lieliskajām "Alises Rozes dizaina studijas" pasniedzējam Andrim Krastiņam par būtisko ievadu Adobe Photoshop un Adobe Illustrator zinībās. Skolotāja padoms palīdzēja arī turpināt mācības profesionālās Adobe pilnveides kursos RISEBA. 


Paldies, mīļie! Uz tikšanos mākslā un dzīvē.

Izstāde. "TENERIFE. Kalnu Vējš. Kalnu Zieds"./ Exhibition "TENERIFE. Mountain Wind. Mountain Flower" 25.08.- 18.09. 2022. Salaspils. Latvia.


Visiting hours : Wednesday - Sundy (10.00 -19.00) , Monday - Tuesday ( CLOSED ).

Salaspils. National Botanical Garden.  https://nbd.gov.lv

Conservatory https://nbd.gov.lv/en/exposures/conservatory

https://nbd.gov.lv/events/sandras-sabines-jaundalderes-personalizstade-tenerife/

About exhibition 

“TENERIFE. Montain Wind. Mountain Flower.”

I created the exhibition in the wonderful Orangery of the National Botanical Garden in Salaspils from 3 parts, which harmoniously

complement each other.

The first and oldest, large-format paintings are inspirated by Italy and India.

The second part includes nature sketches and paintings from “Tenerife” 2017/2018.

The third part is based on the text of a literary work - the legends of love “Mountain Wind, Mountain Flowers” and the impressions of Tenerife. I started writing book in 2012. I finished and illustrated it in 2020. I am looking for an art patron interested in translating and publishing the book and game cards. During the writing, I experienced moments of happiness and deep despair, disappointment and sadness. I went to and worked in a land that reminded me world of legends of the book - love stories of deities and humans, which took place in a mythical land like Atlantis.
I created the painting cycle as a game - The Oracle or story-telling cards. In every painting  you can find  archetipic character or meaning.
The creation of the cycle of paintings- illustrations was supported by the AKKA/LAA Authors’ Scholarship 2020. It was exhibited in Jumprava and Lielvārde in 2021.

Do you want to buy drawings or paintings?

Are interested in a creative project or studying art?

Please contact me. Email: sandra.sabine.jaundaldere@gmail.com

+ 371 26448664

It is possible to visit my art studio “Vēja Puķe” in Salaspils.

Par izstādi 

„TENERIFE. Kalnu Vējš. Kalnu Zieds”.

Izstādi Nacionālā Botāniskā dārza brīnišķīgajā Oranžērijā, Salaspilī veidoju no 3 daļām, kuras harmoniski papildina viena otru. Pirmā un senākā ir lielformāta gleznojumi. Otrā – dabas skices „Tenerife” 2018.

Trešā balstās uz literāra darba - leģenda par mīlestību „Kalnu Vējš, Kalnu Zieds” tekstu un Tenerifes iespaidiem. Šo darbu sāku rakstīt  2012. Pabeidzu un ilustrēju 2020. Meklēju iespēju publikācijai.  Darba rakstīšanas laikā izdzīvoju gan laimes, gan dziļa izmisuma, vilšanās un skumju brīžus. Nonācu un strādāju zemē, kura man  atgādināja grāmatas leģendu pasauli. Gleznu sērija, līdzīgi kā savītie dievību un cilvēku mīlestības stāsti, norisinās mītiskā, grūti sasniedzamā zemē, kura ir nogrimusi pagātnes okeānā kā  Atlantīda. 

Gleznu ciklu izveidoju kā spēles atklātnes, kuras var jaukt vietām un uzdodot atbildi izvilkt kādu no aizklātām atklātnēm. Var arī spēlēt pasakas stāstīšanas spēli, ieraugot uzgleznotajos tēlos to arhetipisko nozīmi.

„Kalnu Vējš. Kalnu Zieds” gleznu - ilustrāciju cikla tapšanu atbalstīja AKKA/LAA Autoru stipendija 2020. Izstāde 2021. gadā notika Jumpravā un Lielvārdē.

Salaspilī dzīvoju kopš 2018. gada. Arī cikla gleznas tapušas te - Mākslas studijā „Vēja Puķe”, Saules ielā.

Mākslas darbus iespējams iegādāties. 

Jums ir sapnis iemācīties zīmēt un gleznot no dabas? Tas ir iespējams!

Mākslas studija „Vēja Puķe” aicina jaunas dalībnieces un dalībniekus. Studijas notiek grupās līdz 3 cilvēkiem vai individuāli. Iespējams sagatavoties iestājeksāmeniem zīmēšanā un gleznošanā. Varu novadīt radošas, tematiskas meistardarbnīcas arī citā vietā.

Vairāk informācijas par studiju un mākslas darbi

Mākslas blogā : www.sandrasabineart.blogspot.com

Pieteikšanās dalībai Mākslas studijā „Vēja Puķe” rakstot uz e-pastu sandra.sabine.jaundaldere@gmail.com.

NBD izstāžu telpa Oranžērijā  man likās skaisti piemērota izstādei "TENERIFE. Kalnu Vējš. Kalnu Zieds". Celtnes arhitektūra atsauca atmiņā kalnus. Mūs apgaismoja rēnā septembra saule, priecēja tropiskie augi un gluži vasarīgais siltums.