sestdiena, 2010. gada 4. decembris

Ilustrācija. Illustration.


Vairāk informācijas un attēlu atrodas Blogā par ilustrāciju :
 www.sandrasabineillustration.blogspot.com

More information and pictures can be found on the Illustration Blog:
www.sandrasabineillustration.blogspot.com


Esmu iekļauta Latvijas grāmatu ilustratoru katalogā.
 I am included in the catalog of Latvian book illustrators.


Manu grāmatu ilustrācijas.
Illustrations of my books.

Poēma "Desmit Dziesmas par Balto Bruņinieku".
Poem "Ten Songs about the White Knight".
Vairāk ziņu un ilustrāciju šeit:

More information and illustrations here:

https://sandrasabineart.blogspot.com/2010/12/cikls-10-dziesmas-cycle-10-songs.html

http://sandrasabineart.blogspot.com/2013/06/gramata-poema-desmit-dziesmas-par-balto.html

Grāmata bērniem "Kampūrijas stāsti un pasakas"

Children's book "Campurian stories and fairy tales"

Vairāk ilustrāciju šeit:
More illustrations here:

http://sandrasabineart.blogspot.com/2010/12/kampurija-campuria-illustrations.html

Poēma "Alessandro Dārzs"
Poem "Alessandro's Garden"


Vairāk ilustrāciju šeit:
More illustrations here:

http://sandrasabineart.blogspot.com/2014/06/fine-ii-poema-alessandro-darzs-fine-ii.html

Dzejas grāmata "Rozes un Ēnas"
Poetry book "Roses and Shadows"

Vairāk ilustrāciju šeit:

More illustrations here:

https://sandrasabineart.blogspot.com/2021/04/zimejumi-un-datorgrafikas-sievietes.html

Ilustrācijas dzejas grāmata "Mēness lāsēs"
Illustrations for Poetry book "Moon in Drops"


Vairāk ilustrāciju šeit:

More illustrations here:

https://sandrasabineart.blogspot.com/2012/12/sarkanas-lapas-red-leaves.html

Dzejas grāmata "Nomaldi un Brīvība"
Poetry book "Deception and Freedom"


Ilustrācijas eposam. A.Pumpurs "Lāčplēsis"
Illustrations for the epic. A. Pumpurs "Lāčplēsis"


Grāmatas bērniem.
Books for children.

Mācību gramatas un burtnīcas.
Textbooks and exercise books.


Kā ilustratore esmu piedalījusies apmēram 80 mācību grāmatu un burtnīcu tapšanā. Grāmatas izdotas apgādos "Lielvārds", "Pētergailis", "Krauklītis","Zvaigzne ABC", "Rasa ABC'' uc..

As illustrator I participated in the production of about 80 textbooks and books at publishing houses "Lielvārds", "Pētergailis", "Krauklītis", "Zvaigzne ABC", "Rasa ABC", etc..

Krāsaini zīmējumi bērnu  mācību grāmatām.

Color drawings for children's textbooks.

h


Līnijzīmējumi bērnu mācību grāmatām.
Line drawings for children textbooks.

  

 
 Līnijzīmējumi pieaugušo grāmatām.
Line drawings for adult books.