otrdiena, 2013. gada 10. septembris

Izstāde "Bruņinieks Kampūrijā" / Exhibition "Knight in Campuria" 14.09.-20.10.2013. Jumprava, Latvia.14.09. – 20.10. Jumpravas Kultūras nams, Jumpravā . Izstāde apskatāma darba dienās 9.00 -17.00.
Grāmatu ilustrāciju izstāde

Grāmata „Kampūrijas stāsti un pasakas” rakstīta 2001/03.( Zvaigzne ABC, 2010) Poēma „Desmit dziesmas par Balto Bruņinieku” - 2003. ( Lielvardes Novada Dome , 2013.)

Pagājuši 10 gadi kopš to tapšanas. Vienojošais vadmotīvs ir Ceļojums. Pirmkārt garīgs. Tikai pēc tam – Laikā un Telpā. Šīs grāmatas man bija kā piedzīvojums. Līdz beidzamajam brīdim nezināju, kas notiks nākamajā stāstā, dziesmā. Ilustrācijas neataino, tās paplašina grāmatu sirreālo un maģisko pasauli. 


 http://www.jumprava.eu/galerejas/2013-un-vec%C4%81kas/bru%C5%86inieks-kamp%C5%ABrij%C4%81/

 My drawings for my books :)  "Tales and Fairytales of Campuria" ( Zvaigzne ABC, 2010.) and
                                      Poem "Ten Songs about White Knight" ( 2013,Council of Lielvārde's District)

You are welcome in my Kingdom.... meet me 15.09.16.00, Recreation centre "Jumprava".
Exhibition will be open daily 9.00 - 17.00, 15.09. - 20.10.
 Admission free.
...but You can see this drawings in blog too.

Kampūrijas Saule mīl tikpat stipri kā Tu./  She loves You too.

Izstādes "Bruņinieks Kampūrijā" atklāšana / Exhibition "Knight in Campuria" opening. 15.09.2013.

 "Mans zaigojošais Gaismas Bruņinieks ir BALTS .... esmu tikai Viņa ēna... / My lucid Light's Knight is WHITE ...I'm only shadow next to Him ..."
...I saw His passion and misery ...I wrote about Him ...and Love. Poetry and music are Air for Him ...  .. flute player played "Air" of J. S. Bach. Maybe somebody will say -  this poem is cruel ... maybe better cruel poem not life...
"Ten Songs about White Knight""  is pray for all people with open, bleeding Heart who turn to Way of Light ... only Light and Forgivness can heal wounds...only Beauty save...

Foto : Anita SakaBaha "Air" ... noauj savas kurpes ... tās vairs nav vajadzīgas, jo tu lido / Bah's "Air"...take off your shoes ...You don't need them because you can fly ...

Plašā, gaiša telpa - Kampūrijas stāstiem un pasakām / Light hall for "Tales and Fairytales of Campuria " - children's book for adults.

Mēs visi nākam no bērnības un atgriežamies tajā / We come from and will return to Childhood.

Mazā zāle, krēsla un sveču liesmiņas Bruņiniekam - tam kurš pats ir Gaisma /  Small hall and twilight for Knight of Light.
Lielie draugi un palīgi  ...arī te / My great friends and helpers.

Paldies mīļajiem , kuri bija ar mani klātienē un domās.

sestdiena, 2013. gada 7. septembris

Plenērs./ Plein-air. Zasa. 2013. 11.-16. 08.

Latvijas-Lietuvas mākslinieku plenērs "Raiņa Saules Zemē". Organizatori - Biedrība "Sēļu Pūrs".
Plein-air " In the Land of Rainis Sun" Artists from Latvia and Lithuania. Organizers - society "Sēļu Pūrs".

Svilpe "Lauma"( Baltais māls) / Whistle "Elf" ( White clay) 2013.

Svilpe "Kleopatra" ( Baltais māls) / Whistle "Cleopatra"( White clay) 2013.

Plenēra noslēguma izstāde./ Closing exhibition . 16.08.2013. "Rūme" , Zasa , Latvia.

Mākslas performance "Tikšanās Aleja". /
Art Performance "Venue Avenue".
Sadarbībā ar mākslinieci Dainu Eglīti.
In collaboration with artist and friend Daina Eglīte. www.artworkdainaeglite.blogspot.com


 Ieraudzīt otru cilvēku ...sastapt viņu ... vai viegli? Tepat vien ir! Bet kur? Un tu esi aizelsies skrienot pakaļ Laikam, Laimei ... Mīļotajam cilvēkam ...ieraugi Varavīksni ...tā ir alejas galā...

Mākslas performance "Cik Brangi!/ Art performance "The Weird Sisters. Pretty good!"
Brīva performances dalībnieku - makslinieču  improvizācija./ Free improvisation of all artists. Great thanks for actreses Anda, Daina, Reda. You are so amazing ...true weird sisters.


 


Zasas plenēra laikā tapa performances "Tikšanās Avēnija", "Arkādija", "Bajāns un Roze" un "Cik Brangi!".
 skatāmas blogā un Youtube.
See art perfomances "Arcadia" and "Bayan & Rose" created in Zasa on Youtube or  Blog.

ceturtdiena, 2013. gada 5. septembris

Plenērs. Ainaži 2013./ Plein-air Ainaži 2013.


 Diptihs "Saules vārti" / Diptich "Gates of the Sun"

Starojums / Aura . ( Canvas, oil, 60X80 ) 2013.

Lidojums / The filght. ( Canvas , oil, 60X80 ) 2013.
( detail )


Zelta Jūra / Sea of the Gold ( Canvas, oil, 30X42 ) 2013.

Brīze / Breeze ( Canvas, oil, 30X42 ) 2013.

Beidzamā plenēra diena. Uz atgriešanos./ Final day of the plein air. I'll come again.

Kopā ar draudzeni mākslinieci Evitu Skrebinsku Pērnāvā./ With my dear friend, artist Evita Skrebinska in Parnu, Estonia.
Ainažos tika nofilmētas performances  "Medus", "Vientuļa Kaija", "Eiridīke", sadarbībā ar Evitu Skrebinsku - "Zelta Jūra" un "Varavīksnes Eņģeļi". Performances skatāmas blogā un Youtube.

Art performaces from  plein-air "Honeysunset", "Lonely Seagull", "Euridyce". In collaboration with friend and artist Evita Skrebinska "Sea of Gold" and "Rainbow's Angels". See films in blog and Youtube.

Evita Skrebinska : www.evitaskrebinskaart.blogspot.com