pirmdiena, 2016. gada 13. jūnijs

Izstāde JŪRA. Rakstnieku nams. Jūrmala. 13.06 - rudenim.2016. / Exhibition THE SEA. Writer's residence. Jūrmala. Opening 13. 06.2016. 18.00-20.00
Gleznas „Jūra”.
13. 06.2016. – rudenim.
Rakstnieku nams. Aspazijas iela 4a. Dubulti. Jūrmala.

„Mīļo cilvēk, esi sveicināts. Līksmojies, jūti. Te mājo Brīvība un Mīlestība. Te Tu atradīsi to, pēc kā ilgojies un pazaudēsi to, kam jāaiziet.
Te radu patvērumu , draugus, gaidīju un piedzīvoju pavasari. Rakstīju grāmatu „Kalnu Vējš, Kalnu Zieds”, gleznoju , dejoju, vēroju saulrieta saldkaisli, mūžīgas Debesis pār bezgalīgu Jūru, vientuļu, kvēlojošu priedi, liegus gulbjus, gaidošu soliņu, pienenes zieda Sauli, viltīgus tīklus, nedrošas laivas, cerīgas buras un pavisam brīvu Kaiju miglainā rītā.
Lai viegli, gaiši un viss uz labu.
 Māksliniece, dzejniece un dejotāja Sandra Sabīne Jaundaldere.


Debesis / The Sky ( Canvas, acrylic,  40X60 ) 2016.
Jūra / The Sea. ( Canvas, acrylic, 40X60 ) 2016.Sapņu pilis / The castels of dreams ( Canvas, acrylic, 15X20) 2015.
Veltījums Pasaku mājai UNDĪNE Dubultos, kuras vairs nav.
Pie Pasaku mājas UNDĪNE . Dubultos 2016.

Pasaku mājas UNDĪNE bibliotēkā. Dubulti 2016.
Saulrieta priede/ Sunset pine ( Canvas, acrylic, 40X30 ) 2016.

Cerību buras/ The wings of Hope ( Canvas, acrylic, 40X30) 2016.

Baltie gulbji/ White Swans ( Canvas, acrilyc, 40X30 ) 2016.


Soliņš, kur vērot saulrietu. / The bench for sunset .( Canvas, acrylic, 40X20 ) 2016.

Kaija miglainā rītā / Seagull in fog. ( Canvas, acrylic, 20X25 ) 2016.

Liela zivs/ Big Fish ( Canvas, acrylic, 20X25 ) 2016.

Pienene/ Dandelion. ( Canvas, acrylic, 20X25 ) 2016.

Nedrošas laivas / The vessels of Hope. ( Canvas, acrylic, 15X20 ) 2016.

Kalnu Vējš. Kalnu Zieds / Wind of mountains. Mountain's Flower. ( Canvas, acrylic, 30X40 ) 2016. 


Izstādes atklāšana / Exhibition opening. 

Afterparty.


Izstāde MEDITĀCIJA./ Exhibition MEDITATION. Rēzekne. 1.-30.06.2013.