otrdiena, 2022. gada 1. novembris

Video montāža./ Video montage.

You Tube kanālā Sandra Sabine Jaundaldere publicēti arī video darbi ar dažādiem montāžas elementiem.

Mākslas performance "Source of Water. Source of Fire" 2009.
Radošas, maģiskas un psihedēliskas noskaņas videodarbs "Ūdens avots. Uguns avots". Ielūkojies sevī. Sajūti ūdeni un uguni savā būtībā. Esi uz zemes un tuvojies debesīm. Šajā darbā simboliski pārstāvēti 4 pamatelementi - ūdens, uguns, zeme un gaiss, bet dzīva būtne - kā to vienība.


Creative, magic and psychedelic mood. Just imagine two sources - water and fire in yourself. There are 4 basic elements - Earth, Air, Water and Fire, but living creature includes all of them.Mākslas performance "Divkrāsains sapnis" 2009.
Reizēm dzīve pazaudē krāsas. Viss ap mums top pelēks, neizteiksmīgs, it kā nedzīvs. Var atmodināt dzīvesprieku ar košu krāsas akcentu, mūziku, deju un sapni, bet varbūt vajag tikai atpūsties.

Sometimes life loses its colors. Everything around us becomes gray, inexpressive, as lifeless. Awaken the joy of life with a bright color accent, music, dance and dream, but maybe you just need to rest.Mākslas performance "Baltā maģija" 2014.
"Caur sidraba birzi gāju, ne zariņa nenolauzu" teic tautas dziesma.Burvīgs saulriets pavasara atmodinātā bērzu birzī. Kā pateikties bērzam par viņa saistumu un labumu. Tuvakar apkampu un skūpstīju koku baltos stumbrus. Vien vēlāk, vērojot video, ievēroju rietošās saules spēli.

"I walked through the silver grove, I didn't break a single twig" says the folk song.
A charming sunset in a birch grove awakened by spring. How to thank the birch for his commitment and benefit. I camped and kissed the white trunks of trees. Only later, while watching the video, I noticed the play of the setting sun.