svētdiena, 2021. gada 19. septembris

Multimākslas izstāde "M-EJA. Masku dEJA un dzEJA". Lielvādes Kultūras nams. 18.09.2021./Multi-art exhibition "M-EJA. Mask DANCE and POETRY". Lielvāde Culture House. 9/18/2021

 

Fotogrāfija / Maskas / Tērpi / Saspēle / Deja / Dzeja. *

 Photography / Masks / Fashon / Performance / Dance / Poetry.


ANITA SAKA ( 1979). Fotogrāfe, foto kluba „Ogre” dalībniece, vairāku foto personālizstāžu autore, piedalījusies vārākās grupu fotoizstādēs. Vadījusi foto pulciņus Lielvārdē un Ogrē. Anitas fotogrāfijas iekļautas vairākos fotogrāfiju albūmos par Latviju.

„Fotoizstādi veidoju iedziļinoties mākslinieces Sandras Sabīnes Jaundalderes radīto tēlu pasaulē, kas raksturo dažādas sievietes iekšējo kaislību, sajūtu un pārdzīvojumu manifestācijas. Masku raksturus tiecos atklāt, izmantojot rotaļās ar garo un dubulto ekspozīciju – tādas fotogrāfiskās metodes, kurās nejaušība ir instruments, kas ļauj materiālam pašam atklāt tā iekšējo dabu un pārāk neuzspiest realitātes zīmogu. Pārdabiskums ir galvenā masku ideja, tādēļ to fotogrāfiskajā atveidojumā centos ietvert kādas smalkas un trauslas matērijas klātbūtni.

Pateicoties tam, ka pati māksliniece iejutās tēlos un kļuva par masku idejas atveidotāju, darbs ritēja viegli, plūstoši, ar savstarpēju sapratni.

Paldies pašai masku autorei par brīnišķīgo plastiku un modelim Edgara, kas ļāva izstā’de iekļaut arī vīriešu masku atveidus.

Jūsu Anita Saka.”

SANDRA SABĪNE JAUNDALDERE (1966).

 „Viena no manām radošajām izpausmēm ir masku darināšana. Pēdējo gadu laikā tapušas vairāk kā 30 maskas, tām piemeklēti un šūti arī tērpi. Katra no maskām ir piedalījusies karnevālā, masku gājienā vai performancē. Kolekcijā ir gan venēciešu, gan tradīciju maskas. To plānots eksponēt Salaspilī un Rīgā.

Sadarbība ar lielisko foto mākslinieci Anitu Saku vienmēr izvēršas auglīga un aizraujoša. Uzrunāju Anitu kopdarbam, kad nolēmu masku un tērpu kolekcijai pievienot fotogrāfijas. Anita foto sesijai izvēlējās Venēcijas tipa maskas. Kopā ar Edgaru, kā modeļi, uzņēmāmies masku un tērpu iedzīvināšanu. Neraugoties uz masku īpatnību slēpt sejas mīmiku, Anitas radītās fotogrāfijas ir dziļi aizkustinošas, kustībās dzīvīgas, dejas un pārdzīvojuma pilnas. Lai izceltu dažādās sievišķības manifestācijas, nolēmām papildināt katru no tām ar dzejas rindām. Tā tapa šī unikālā masku, dzejas, dejas, aktieriskas saspēles un fotomākslas sintēze. Manā sajūtā maskas ir pārtapšana, izlavīšanās no sava es un uzdrošināšanās ielūkoties apslēptajā. Maska vienlaikus sargā, apgrūtina un izmaina valkātāju. Valkājot maskas mēs visi esam iepazinuši katrs savu „ne es” un apjautuši „īsto es”, ieraudzījuši līdzīgas pārmaiņas līdzcilvēkos. Ne vienmēr tas ir bijis un ir patīkami, un tomēr katram sabiedrībā eksistējošam fenomenam ir vairāki aspekti. Šoreiz piedāvājam masku kā sievietes esamības alegorisku manifestāciju – pilnu emocijām, sajūtām, iedomām, ilūzijām …, bet skaistu. Protams, sievietei līdzās ir arī dievišķais, cita sieviete un vīrietis. Daudzas fotogrāfijas un maskas šoreiz vēl palika aiz ietvara. Ne visu var un vajag pateikt. Reizēm sievišķais nozīmē arī noslēpumu un klusēšanu.  Gaišu rudens prieku vēlot,

Jūsu Sandra Sabīne Jaundaldere”


Fotogrāfijas: Anita Saka.

Maskas un dzeja: Sandra Sabīne Jaundaldere.

Modeļi: Edgars, Sandra Sabīne. 

1.Pavadone.

Acu zīles dziļākas par Dantes elli

Liktens dieviete izauž

Skropstas un mežģīnes.

Ko apmātie redz? Tukšumu savu,

Mirguļus, burvīgu lelles seju.

*


2. Nojauta.

Miglā apjautu atspulgu savu.

Lūdzu tam - esi man māsa!

Apskauju tevi, augums kā tīmeklis.

Tu šajā vietā neesi vairs.

 *

3. Iekāre.

 Nakts ir viltniece, vilina

Tūkstoš sudraba stīgām debesis izšuj.

Savu skaistumu, daiļā,

Turi aiz atslēgas … šonakt.

*

4. Neziņa

Kad nomaldi mulsina,

Klaidonis vējš, ilgas un alkas.

Nenāc man rādīt pareizo ceļu,

Mums nebūs pa ceļam.

*

5. Lepnība

Sargāšu, nosargāšu

Lielāko dārgumu -

Valdnieces purpurs un zelts,

Lauvenes ķermenis!

Asnagu skrapstoņa sausa.

Nemana augumu liegu

Kā savvaļas tulpi.

*

6. Skumjas

Kad iešu projām, es palikšu

Kādā ēnā putekļiem klātā,

Kad iešu projām es palikšu,

Tavā sirdī, ne tavā prātā.

*

7. Vaina

Vai tu mierināsi mani,

Kad es raudāšu pēc tevis?

Vai es mierināšu tevi,

Kad tu raudāsi pēc manis?

- Nē - teica Vaina,

- Mierinās asaras.

*

8. Viltība.

Vai minēsi? Vai  prāts par vāju?

Trīs reizes vari minēt, kur es gāju.

Tas viegli, bet es tevi vilšu.

Tu tikko teiksi – tur!

Bet vieta tukša,

 Es – nekur.

*

9. Vientulība

Tumšā istabā, tik tuvu, ka sāp,

Mēs paejam garām viens otram.

Tumšu istabu ekrāni

Aizliedz mums vienam otru.

Tumšu istabu ekrāni,

Un pikseļu galaktikas.

 

Tu esi tik tālu kā Betelgeize

Kaut kur Oriona zvaigznājā.

*

10. Ilgas

Tur naktī pie Tumsas upes

Es biju viena.

Tikko uzsalis ledus

Un plāna kārtiņa sniega

Līdz pamalei.

Tik viegli aizskriet pa to

Tieši debesīs…

 

Tonakt tu izglābi mani

Bez pieskāriena…

Vien esamība tava.

*

11. Līgava

Gribēja ziedu vainagu,

Nodejot deju saldu.

Redzēju medījam vanagu,

Atradu spalviņu baltu.

*

12.Kvēle

Uguns kvēlei

Tu nepavēli,

Tā pavēl tev.

Ja teiksi, ka ne,

Meli!

*

13. Dīva

Žilbos vizuļos ūdens,

Zvīņas maciņos

Piemāna lēti – viss tev reiz būs!

Vai tu man netici? Smaidi?

- Izstāsti laimīgu pasaku!

- Gaidi, vien, gaidi! :)

*

Izstāde "M-EJA" notika modes pēcpusdienas "Krāsu sakaņas ietvaros". Modes pēcpusdienā apbrīnojām burvīgos tērpus un iejutāmies modeļu lomās.

The exhibition "M-EJA" took place in the fashion afternoon "Within the Sound of Color". In the fashion afternoon, we admired the charming costumes and felt like models.Iztāde "M-EJA" Lielvārdes Kultūras nama foajē. Mirklis pirms.


Exhibition "M-EJA" in the Lielvārde Culture House. A moment before.