ceturtdiena, 2021. gada 15. jūlijs

Mākslinieču apvienības "4Elementi" 20 gadu jubilejas izstāde "Sieviešu lietas". Mencendorfa nams, Rīga. / 20th anniversary exhibition "Women's Affairs" of the artists' association "4Elementi". Mentzendorff House, Riga, Latvia. 1.-30.07.2021.

 


Izstādes atklāšana 01.07.2021. Mencendorfa nama muzejs.


Mākslinieču apvienība "4 Elementi". /Association of Artists "4 Elements", Latvia. Since 2001.
„4Elementi” radās 2001. kā Mākslas akadēmijas grafiķu kursa beidzēju trio. Apvienības kodols ir Daina Eglīte - Zeme , Evita Skrebinska - Gaiss , Gunta Terēzija – Uguns un Sandra Sabīne Jaundaldere - Ūdens. Regulāri piedalāmies plenēros un gatavojam izstādes, esam atvērtas sadarbībai. Apvienības izstādēs ir piedalījušās arī Jana Mikoss, Ida Gožikova, Līga Daugule un SantaGora. Lai arī mākslinieciskie rokraksti un dzīves pieredzes mums ir dažādas, jaunradē risinātās tēmas ir izteikti sievišķīgas un dziļi personīgas. Par katras izstādes tēmu mēdzam vienoties  kopīgi,  ļaujam mākslai dziedināt „rētas” un ielīksmot jaunam iedvesmas cēlienam. Izstādes ir mūsu svētki un dāvana visām sievietēm un vīriešiem, kuri mīl un saprot sievietes.

"4Elements" was formed in 2001 as a trio of graduates of the graphics course of the Academy of Arts. The core of the association is Daina Eglīte - Earth, Evita Skrebinska - Air, Gunta Terēzija - Fire and Sandra Sabīne Jaundaldere - Water. We regularly participate in plein airs, prepare exhibitions and open for cooperation. Jana Mikoss, Ida Gozhikova, Līga Daugule and SantaGora have also participated in the association's exhibitions. Although artistic manuscripts and life experiences are different for us, the themes addressed in the creativity are distinctly feminine and deeply personal. We tend to agree on the theme of each exhibition together, allow art to heal "scars" and inspire a new source of inspiration. Exhibitions are our holiday and a gift to all women and men who love and understand women.

Līdz šim notikušās  apvienības „4Elementi” izstādes”/ Exhibitions

 2002."Karaliene dejo" , Mencendorfa nams, Rīga.

 2005."Dvēseļu gadalaiki", J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejs, Rīga

 2009."Gada kārtu lapas",  Lielvārdes Kultūras nams.

 2009. Rēzeknes Kultūras un vēstures muzejs. 

2010."4Elementi"  J.Rozentāla un R. Blaumaņa muzejs, Rīga. 

2010. Rēzeknes Kultūras un vēstures muzejs.

2011. Latvijas Valsts arhīvs.

2012. Rēzeknes Centrālā bibliotēka.

2014. "Debespuses", Rēzeknes KVM

 2018. „Mīlestības krāsas”, J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejs, Rīga.

 2019. Krustpils KN.

2021. "Sieviešu lietas", Mencendorfa nams, Rīga.

 

Šā gada situācija neļauj mums svinēt svētkus plaši un klātienē satikt visus mūsu mīļos, draugus un atbalstītājus. Toties izstāde ir izveidojusies intīma un personīga kā noslēpums, kuru var uzticēt tikai pašam tuvākajam. No sirds pateicamies, ka atnāci. Nākamo izstādi gatavosim un gaidīsim ar dedzīgu cerību nosvinēt kopā.

 

Gunta Terēzija

 Gunta sevi raksturo kā zīmētāju un grafiķi, ir strādājusi par datorgrafiķi un maketētāju. Šobrīd – muzeja krājuma glabātāja. Guntas darbiem raksturīgs sievišķīga smalkuma un spēka apvienojums.

Izstādei īpaši zīmēju 3 darbus. To tēmas ir sieviete – mīļākā, sieviete – ragana un sieviete – māte. Pirmajiem diviem kā iedvesmas avots noderēja to vīriešu stāsti, kuri atklāja savu pieredzi iepazīšanās sludinājumos meklējot sievietes. Trešo – mātes tēmu esmu iepazinusi caur sevi.

e-pasts: gunta_terezija@inbox.lv


Daina Eglīte ( 1970)

Māksliniece, grafiķe un gleznotāja, strādā kā mākslas pedagoģe. Darbojas dažādās tehnikās, izmantojot dažādus materiālus, vienmēr cenšas izmēģināt, ko jaunu. Izglītību ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijā Grafikas nodaļā (Maģistrs 1999.-2001.g.) Kopš 1996.gada piedalās gan vietējās nozīmes, gan starptautiskās grupu izstādēs. Bijušas 10 personālizstādes, piedalījusies vairākos starptautiskos plenēros un izstādēs.

Izstādes tēma – sieviete, sievišķīgais un viss kas asociējās ar sievieti. Savos darbos attēloju sajūtas, domas, sievietes tēla redzējumu. Māksla man ir kā tilts starp racionālo un emocionālo.  Šajā izstādē parādu savu pasaules skatījumu “caur puķēm”, šajā gadījumā caur ziediem kā sievietes simbolu. Gan sievietes, gan ziedi man asociējas ar daili. Droši vien tāpēc sievietēm  dāvā ziedus. Šis skaistums var būt gan iedvesmojošs, gan reibinošs vai maldinošs, bet, kā jau viss šajā pasaulē, tas ir laicīgs – pārejošs. Arī ziedi novīst un plaukst jauni. Katrai sievietei ir savs skaistums, tāpat kā ziediem. Tās var mosties agri pavasarī kā zilās vizbulītes, ziedēt vasaras karstumā kā smaržīgās lilijas vai uzplaukt rudenī kā mārtiņrozes, turoties pretī rudens salnām. Katrai no tām ir savs skaistums un savs laiks priecēt acis un dvēseli. Arī sievietei dažādos laikos nākas izspēlēt dažādas lomas - būt gan par plaukstošu, mazu ābeļziedu, gan košu peoniju, reibinošu liliju vai māti ābeli.

Vairāk:  http://artworkdainaeglite.blogspot.com/,  https://www.facebook.com/de.studija

 

Evita Skrebinska (1975)

Esmu profesionāla māksliniece, LMA absolvējusi Grafikas (2002) un Glezniecības restaurācijas (2020) nodaļas. Līdz šim esmu strādājusi dažādos darbos, bet vienmēr esmu vēlējusies un centusies palikt māksliniece. Gleznoju to, ko redzu un sajūtu. Priecājos atkal izstādīties mākslinieču apvienības „4ELEMENTI’’ sastāvā.

Glezniecība mani rosina nesteidzīgi un mierīgi vērot dabu, apkārtni, sevi tajā un klātesošās lietas, ļauj sakārtot domas un caur krāsām saprast savas sajūtas. Dzīvoju laukos un mans skatiens pievēršas ainavai, kas paveras no pagalma, izravētai puķu dobei, kleitai, ko uzšuvu meitai, svētku kurpēm, kuras plānoju vilkt, reizēm netīriem , izlietnē sakrātiem traukiem vai zāļu kastītei uz nakstsskapīša.

Risinu eksistenciālas lietas. Zīmējot domāju par ģimeni un par attiecībām jeb pavedieniem, kas saista tuvus cilvēkus, radiniekus, paaudzes, par lomām, ko katrs izvēlas spēlēt. Varbūt tās iedala liktenis … Par laimi, un par nelaimi.

Māksla dzīvē ir tik pat nepieciešama kā anestēzija operācijas laikā.

Vairāk gleznu:  www.instagram.com/skrebinska.art/  , www.evitaskrebinskaart.blogspot.com

 

SantaGora ( 1987)

 Svētais kalns, mežs. Latvijā savulaik plaši pazīstamā ornitologa Kārļa Griguļa mazmazmazmeita. Putnu māksliniece.

 Mani darbi top sadarbību procesā... Sadarbības ir savstarpēji bagātinošs process. Tieši tādēļ tie nav atraujami no stāsta, kas tos pavada... 2D darbi ir skatāmi kopā ar dzeju. Sajūti to stāstu, kas ir dzejas un darba fonā. Un esmu atvērta jaunām sadarbībām un idejām. Man patīk radīt kopā, jo radu priekš pasaules, Vienotības un Gaismas... kas atrodas pāri visām dzīves problēmām.

https://www.facebook.com/santagora.lavander

 

Sandra Sabīne Jaundaldere (1966)

  Esmu māksliniece, literāte, dejotāja un aizvien mācos. Mans darbs ir Mākslas studijā „Vēja Puķe”. Bijušas 20 personālizstādes. Zīmējumi un gleznas atrodas Itālijā, Lietuvā, Latvijā, Tenerifē, Kanādā, Vācijā, Francijā, Kiprā, Portugālē. Vizuālajā jaunradē izmantoju zīmējumu, glezniecību, keramiku, performanci, grafiku, datorgrafiku, masku darināšanu. Mani radošie darbi balstās uz mītisko pasaules ainu un dabu. Tie var būt kā no cita laikmeta, ārpus laikmetiem vai laikmetīgi - performancēs.

 Izstādē iekļāvu daļu no 2 cikliem, kuri tapuši 2021. Cikla „Sievietes dienasgrāmata” ietver sāpes, ironiju, naivumu, noliegumu, dusmas, vilšanos un ilūziju sabrukumu. Cikls „Balādes” ir gleznots uz grezna rokas lējuma papīra, lūkojoties uz īstiem ziediem, un ir kā pretmets dienasgrāmatas lakonismam. Abus ciklus vieno putniņš -  spēja pārlidot robežas, pacelties virs sārņiem un būt  patiesai.

The exhibition includes part of 2 cycles made in 2021. The cycle "Women's Diary" includes pain, irony, naivety, denial, anger, frustration and the collapse of illusions. The cycle "Ballads" is painted on luxurious hand-cast paper, looking at real flowers, and is as opposed to the laconicism of the diary. Both cycles are united by a bird - the ability to fly over boundaries, rise above the slag and be true.

Vairāk :  www.sandrasabineart.blogspot.com , www.sandrasabinelitera.blogspot.com https://www.facebook.com/sandrasabineart  un performances  kanālā Youtube.

 


 

svētdiena, 2021. gada 25. aprīlis

Zīmējumi un datorgrafikas SIEVIETES LIETAS/ Drawings and computergraphics WOMEN THINGS 2021.

Tā ir kā sievietes dienasgrāmata, kurā līdzīgi maskām mainās kalendāra lapiņas. Pielaiko tās visas. Vienu dienu 

Tu esi Pelnrušķīte, otrā - Anna, kura mīlēja pārāk daudz un atrada savu nāvi uz vilciena sliedēm; trešā - nogurusi balerīna; pārcentīga ofisa darbiniece, kura ļoti grib karjeru; meitene, kura ir tikai vīrietim piederoša lelle... 

It's like a woman's diary, in which the calendar sheets change like masks. Adjust them all. One day

You are Cinderella, the second - Anna, who loved too much and found her death on the train tracks; third - tired ballerina; an overworked office worker who really wants a career; a girl who is a man-only doll ...


                                                           Tikai brīvs putniņš / Just a free Bird. 
                                                  (paper, computer graphic, ink, 29,7X21) 2021.


       Lietas nav tādas kā liekas / Things are not as they seem. 
(paper, ink drawing, 29,7X21) 2021.


Maska / Masque 
( paper, computer graphic, ink, 29,7X21) 2021.


Anna Kareņina - sieviete, kura mīlēja pārāk daudz/ Anna Karenina - a woman who loved too much         (paper, ink drawing, computer graphic, 29,7X21) 2021.


Sāpes /Pain 
(paper, computer graphic, ink drawing , 29,7X21) 2021.


Pelnrušķīte / Cinderella
 (paper, computer graphic, ink drawing , 29,7X21) 2021.


Nogurusi Balerīna / Tired Ballerina 
(paper, computer graphic, ink drawing , 29,7X21) 2021.


         Zivju barošana. Nekas daudz te nav jāprot./ Fish feeding. You don't have to know much here.                   ( paper, computer graphic, ink drawing , 29,7X21) 2021.


     Vai tu viņu redzi? Viņa ir pavisam parasta sieviete / She is a very ordinary woman. Do you see her?              ( paper, computer graphic, ink drawing , 29,7X21) 2021.


Es tā cenšos. Viss nevar būt perfekti. Tas sarrūgtina. /I try that. Everything cannot be perfect. It is bitter.
 ( paper, computer graphic, ink drawing , 29,7X21) 2021.


                       Būšana par kaķēnu. Tas tikai liekas viegli./ Being a kitten. It just seems easy.
                                  ( paper, computer graphic, ink drawing, pencil,  29,7X21) 2021.


Lietas / Things ( paper, computer graphic, ink drawing, pencil, 29,7X21) 2021.


Jauns vainadziņš. Tu vari to nopīt. / New wreath. You can make it.
(paper, computer graphic, ink drawing, pencil, 29,7X21) 2021.


Viņai ir sapnis. Kur tas ir? Viņa nezina. Balts Venēcijas saulessargs./ She has a dream. Where is it?
                                                She doesn't know. White Venetian parasol. 
                                (paper, computer graphic, ink drawing, pencil, 29,7X21) 2021.


Pēdējā lapa. / Last page. 
(paper, computer graphic, ink, 29,7X21) 2021.


trešdiena, 2020. gada 14. oktobris

Virtuālā izstāde "Kalnu Vējš. Kalnu Zieds" / Web exhibition "Mountain Wind. Mountain Flower" 2020.

 

Projektu atbalsta AKKA/LAA ( autora stipendija) un VKKF.


Par izstādi „Kalnu Vējš. Kalnu Zieds”.

Tā balstās uz literāra darba - leģenda par mīlestību „Kalnu Vējš, Kalnu Zieds” tekstu un sajūtām. Šo darbu sāku rakstīt  2012. Pabeidzu un ilustrēju 2020. Meklēju iespēju publikācijai.  Darba rakstīšanas laikā izdzīvoju gan laimes, gan dziļa izmisuma, vilšanās un skumju brīžus. Nonācu un strādāju zemē, kura man  atgādināja grāmatas leģendu pasauli. Gleznu sērija, līdzīgi kā savītie dievību un cilvēku mīlestības stāsti, norisinās mītiskā, grūti sasniedzamā zemē, kura ir nogrimusi pagātnes okeānā kā  Atlantīda. 

Šajā mītiskajā pasaulē pāri debesu jumam un zemei guļ visuvarenais dievs Hiarta, no kura ausīm reiz izkāpa divas lielās pirmmātes – Ava Ūdens un Guns Uguns. Kas esam mēs - cilvēki? Leģenda teic, radības, kuras nievājot savu īsto pirmmāti - Ūdeni pielūdz un godā neīsto – Uguni, kura tos neieredz. Varbūt tur slēpjas mūsu ciešanu sakne? Leģendu virkne meklē atbildes uz šo un citiem jautājumiem.

Gleznu ciklu izveidoju kā spēles atklātnes, kuras var jaukt vietām un uzdodot atbildi izvilkt kādu no aizklātām atklātnēm. Var arī spēlēt pasakas stāstīšanas spēli, ieraugot uzgleznotajos tēlos to arhetipisko nozīmi.

Izstādes pirmā viesošanās vieta bija plānota Rīgā, bet nepārvaramā vara lika tai uz pirmo reizi iemājot Jumpravā. Bet arī tas nenotiek viegli. Šobrīd izstāde ir atlikta ieilgušu remonta darbu dēļ. Tādēļ ir radusies šī virtuālā izstāde tīmeklī. Viss ir notiek tieši tā kā jānotiek arī tad ja mēs sakām, ka nē. Jautājums ir par to kurš sacer pasakas. Mēs vai Liktenis?


About the exhibition “Mountain Wind. Mountain Flower ”.

It is based on the text and feelings of a literary work - a legend about love "Mountain Wind, Mountain Flower". I started writing this in 2012., finished and illustrated in 2020. Well, I'm looking for an opportunity to publish. While writing my work, I experienced moments of happiness and deep despair, frustration and sadness. I went and worked in a land that reminded me of the world of book legends. The series of paintings, like the twisted love stories of deities and people, take place in a mythical, hard-to-reach, distant land that has sunk into the ocean of the past like Atlantis. While I was writing most of the text, there was only an idea about it, which was later destined to come true.

In this mythical world, the almighty god Hiarta lies across the sky and the Earth, from whose ears two great first mothers, Ava Water and Guns Fire, once descended. Who are we - humans? Legend told - creatures who despise their true creator - Water worship and honor the false - Fire, who hate them. Maybe therein lies the root of our suffering? A number of legends seek answers to this and other questions.

I created a cycle of paintings as game postcards, which can be mixed in places and asked to pull out one of the hidden postcards. You can also play a fairy tale game by seeing their archetypal meaning in the painted images.

The first place to visit the exhibition was planned in Riga, but the destiny forced it to visit Jumprava for the first time. But even that is not easy. That is why this virtual exhibition on the web has emerged. Everything happens exactly as it should happen even if we say no. The question is who writes fairy tales. We or Fortune?


Kaija.(Audekls/akrils, 50X80) 2020. 

"Viņas vārds ir brīvība."

Seagull. (Canvas/acrylic,50x80) 2020.

"Her name is freedom." 

Māsas. ( Audekls/akrils, 50X40) 2020.

"Tu esi viņas atbalsts un viņa ir Tavs balsts. Dziļa ir aiza starp jums. Caur viņu Tu esi otrpus. Caur Tevi viņa ir Tavā pusē."

Sisters. (Canvas/acrylic,50x40) 2020.

"You are her  support, and she is your shore. Deep gorge is between you. Through her you are on the other side. Through you she is on your side."Sargs. ( Audekls/akrils,50X40) 2020.

„Uzticība un miers viņu pavada. Tie ir Tevī, kad viņš ir līdzās.”


Guard. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„Faith and peace are following him. They are in you, when he is beside.”

 


Mierinājums. ( Audekls/akrils,50X40) 2020.

„Ne vienmēr tas nes mieru. Dažreiz tas nozīmē uzdevumu.”

Consolation. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„Not always it comes with peace. Sometimes it comes with assingment.” Kauss. (Audekls/akrils,50X40) 2020.

„Dziedināšana. Tās formas var būt neskaitāmas. Atrast un pieņemt īsto.”


Bowl. (Canvas/acrylic,50x40) 2020.

„Healing. Forms of it can be countless. Search and receive the right one.” Auglis. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Tā miza ir asa. Vidus solās būt salds, kad pienāks laiks.”


Fruit. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„Its peel is hard. The middle promises to be sweet, when the right  time comes.” Laivinieks. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

"Viņš prot būt pāri viļņiem, dzelmei, kaislei, niknumam, alkām, … jebkam. Viņam ir laiva." 

Boatmen. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

"He knows how to stay over the waves, abyss, passion, anger, craving…anything. He has the boat." Klusums. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Apvēršanās ir viņa būtība. Kad tas atnāk, nekas vairs nav tāds kā bija.”

 

Silence. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„Reversal is its essence. When it comes, nothing stays the same.”

 


Zobens. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

"Roka, kura to ņems izbaudīs varu, bet taps ievainota."

Sword. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

"Hand who takes it, enjoys the power, but gets hurt."
Valdnieks. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

"Viņš rāda ceļu, kuru iet pats. Vai tas ir Tavs ceļš?"

Lord. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

"He shows the passage where he goes. Is it realy your pass?"
Kalns. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

"Tu to redzi varenu. Pirms sasniegsi virsotni, paliksi vientuļš. Virsotne nav tāda kā Tu domā."

Mountain. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

"You see it potent. Before you will reach the top, you’ll become lonely. The top is not what you think it is."
Plauksta. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

"Tie ir likteņa ceļi, bet tiem nav varas pār putniem un dvēseli."

Palm. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

"It is destiny’s ways, they don’t have rules over birds and soul." 


Vulkāns. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

"Zemes asiņojošā vāts. Jāļauj tai sadzīt. Nav cita veida, kā iet tam ar līkumu."

Volcano. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

"Earth’s  bleading wound. Has to heel. There is no other way, one has  to go with the curve."
Ziedi. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Laiks. Lai kā gribētu to paturēt, Tu - nevarēsi.” 


Flowers. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„Time. No matter how hard you want to keep it, you will not be able.” 
Orākuls. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Viņa klusē, jo atbilde Tev ir zināma.”

 Oracle. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„She keeps silent, because the answer you know.” Kāpnes. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Tās meklēt ir grūti, kāpt – grūti. Kas atrodas to galā? Neviens nesaka.

 

Stairs. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„It is hard to find them, hard to climb. What is in the end, no one tells.” 

 


Bāka. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Tā ir redzējusi daudz ciešanu un maldu. Viss ko tā var ir rādīt ceļu.”

Lighthouse. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„She has seen a lot suffering and delusion. All she can do is, show the way.”


Cietoksnis un aka.(Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Tu vari slēpties mūros, bet slāpes Tevi izdzīs no tiem.”


Citadel and well. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„You can hide in walls, but thirst will expel you out.”


Meitene un putns. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

Paturēt - atlaižot. Tas vairs nebūs Tavā rokā. Tas būs sirdī.

 

Girl and bird. ( Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„To keep - releasing it. It is not going to be in your hand anymore. It will stay in your heart.” 
Pūķis. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Viņa dusmas ilgst mūžu. Neļauj sevi piemānīt, ka tās beidzas.”


Dragon. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„His anger lasts lifetime. Don’t fool yourself that they end.”

 Tilts. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Zaudējums. Otrā pusē būs tas, kurš turp devies. Tu – paliec.”

 

Bridge. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„Loss. One on the other side will be the one, who went there. You - stay.”


Smailes. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Augstprātība un alkatība. To virsotnes šķietami aizsniedz debesis. Ak, vai – tam, kurš tās sasniedzis.” 

 

Spikes. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„Arrogance and greed. These spikes seemingly reach the sky. Oh my! - to the ones who reached them.”


Balta Pūce. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Izlikšanās. Kāds, kuram jāslēpjas tumsā, ir balts. Viltus viedums ir bīstamāks par ļaunumu.”

 White owl. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„Pretendence. Someone who needs to hide in the dark is white. False wisdom is more dangerous than evil.”

 Mīlnieki. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Tajā brīdī viņi pārvalda lielāko dzīves noslēpumu. Tas aizmirstas tiklīdz beidzies.”


Lovers. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„That moment they obtain the highest secret of life. They forget it, as soon as it ends.”
Vainags. (Audekls/akrils, 50X40) 2020.

„Tas dod vienlaikus godu un vainu. Nevar iegūt vienu un nedabūt otru.”

 

Crown. (Canvas/acrylic, 50x40) 2020.

„It gives the honor and guilt at the same time. One can not have one without the other.

 


Paldies mīļajiem draugiem, kurus iepazinu Latvijā un Tenerifē.

 Thanks to dear friends I met in Latvia and beautiful Tenerife. Best greetings.