ceturtdiena, 2022. gada 8. septembris

Izstāde "Sirēna un Roze" / Exhibition "Siren & Rose" . Grēcinieku Street 18 , Menzendorff House, Old Riga. 05. - 30.09. 2022.

 


 

More information: https://www.rigamuz.lv/mn/ (+371) 67212951

Visiting hours : M-Sun 10 17.00, Fr 12 -19.00.


Kad siltā un saulainā vasara māj atvadas, sasildīs erotiska un rudenīgi melanholiska izstāde „Sirēna un Roze”.

Par izstādi „Zīmējumi. Sirēna un Roze”.

Zīmējumi man ir kā sava veida dienasgrāmata vai nojausmas. Atrodu tos kā labu risinājumu, kad nav piemērotu apstākļu, līdzekļu audekliem un krāsām. Zīmējumi ir kā ceļojumi, piedzīvojumi un dziedināšana, kurai var ļauties ja jums ir papīra lapa, zīmulis vai dažas krāsas. Zīmējumos atgūstos un kļūstu līksma. Protams, eksponēšanai nepieciešami stikloti rāmji. Līdz ar to apjomīgas zīmējumu izstādes rīkoju reti, jo tās prasa gana lielu un precīzu noformēšanas darbu. Iepriekšējā izstāde Mencendorfa namā bija 2007. gadā. Šajā izstādē iekļauti vairāki cikli, kuri tapuši pēc tās. Parasti zīmēju vairākus zīmējumus vienu pēc otra vai turpinu ilgākā periodā līdz esmu izsmēlusi konkrēto tēmu. Tie vienmēr ir dziļi personiski. Varētu teikt, ka šogad svinu 50 gadus ar paklausīgu zīmuli rokā, ja nekaita pirmos 6, kuros zīmulis dara, ko grib. Esmu pateicīga saviem skolotājiem. Īpaši lieliskajam zīmētājam Borisam Karkunovam un izcilajam grafiķim Gunāram Krollim. Esmu gatava dalīties ar iegūtajām zināšanām un palīdzēt izkopt talantu citiem.

Zīmējumus iespējams iegādāties.

Rakstiet uz e-pastu sandra.sabine.jaundaldere@gmail.com


When the warm and sunny summer bids farewell, an erotic and autumnally melancholic exhibition "Siren and Rose" will warm up.

About the exhibition "Drawings. Siren and Rose”.

Drawings are like a kind of diary for me. I find them a good solution when there are no suitable conditions, means for canvases and paints. Drawings are like journeys, adventures, and healing that can be indulged in if you have just a sheet of paper, pencil, ink or some colors. I recover myself and become happy in drawings. Of course, glass frames are required for display. Therefore, I rarely organize large-scale exhibitions of drawings, because they require quite a lot of precise design work. The previous exhibition at the Menzendorf House was in 2007. This exhibition includes several cycles that were created after it. I usually draw several drawings one after the other or continue over a longer period until I have use all inspration of the particular subject. Such kind of drawings are always deeply personal. I could say - this year I celebrate 50 years with an obedient pencil in my hand, if  don't count the first 6, in which the pencil does what it wants. I am grateful to my teachers. Especially for the excellent draftsman Boris Karkunov and the excellent graphic artist Gunars Krollis. I am ready to share the acquired knowledge and help develop talents of others in my art studio.

Drawings can be bought without frames.

Write to sandra.sabine.jaundaldere@gmail.com

Mobile phone +371 26448664 
Maza izstādes video ekskursija ar komentāriem par zīmējumiem un gleznām. 


Video ir poēmas "Alessandro Dārzs" darbu apkopojums. Poēma vēsta par mākslas studentu, jaunu gleznotāju Aleksi, kurš Florencē, ceļojuma laikā sastop svešinieku Andželo. Svešinieks ievilina viņu dārzā, kura dziļumā atrodas krāšņa villa. Villas lodžijas ēnā Aleksi sagaida vecīgai hercogs Karlo, kurš ir daiļās Lučijas līgavainis, jokdarīgais punduris Pepe,  mūks fanātiķis Džirolāmo un pati jaunavīgā līgava - Lučija. Alessandro ir viņas skaistuma apburts un iemīlējies.  Alessandro saņem no Karlo uzdevumu uzgleznot līgavu, un tā top noslēpumainības apvītā  glezna "Venēras dzimšana". Kad glezna ir gandrīz pabeigta, mākslinieks nolemj atklāt Lučijai savas jūtas, bet saprot, ka tās nav piepildāmas un viņam lemts atstāt dārzu. Mīlniekus šķir laika upe, kuru nezinot pārkāpis, Aleksis bija kļuvis par  Botičelli, tomēr pēc paveiktā uzdevuma necilais students spiests atgriezties, nekad nespējot aizmirst piedzīvoto.

Izstādes svinības 24.09.22.


Vai esat sev jautājuši - kāpēc rudenī rozes zied tik skaisti? Katru gadu eju dārzā priecāties par tām. Arī šogad vēl kādu reizi jāpagūst. Katru gadu cenšos ielūgt uz izstādi rudenī. Kā būs citu gadu - nezinu, jo šogad gadījās divas.  


Izstāžu svinēšana ir sirds silti svētki. Mākslinieks jūtas divkārt laimīgs, daloties savā radīšanas sajūsmā  un satiekot ilgi neredzētus, tuvus cilvēkus. Šajā trauksmainājā, problēmās ņudzošajā laikā to paveikt nav viegli, bet es ceru, ka mums visiem tika savs kumoss laimes un salduma. 


Mencendorfa namā aizvien jūtos mājīgi un gaidīta. Paldies nama saimniecēm - direktorei Ilonai Auderei, Ilzei Braunai, Vilmai un citām dāmām.


Muzeja direktore Ilona Audere dāvina iepriekšējās  izstādes "Goringena - Rīga. Klasiskā saikne" katalogu. Aizkustinošs un pārsteidzošs atklājums - Goringenas Klasiskas akadēmijas absolventi ir cilvēki, kuri mākslu sākuši apgūt tikai mūža otrajā pusē, apgūstot zīmēšanas un glezniecības klasiskās vērtības un amata prasmes. Darbi tiešām ir skaisti. Tas priecē, bet nevilšus rodas sajūta, ka mūsdienās māksla ir neglābjami sašķelta, tās pamatīgāko daļu nogrūžot "pagultē". Pa virsu, krāšņi vizēdams, peld vieglākais - ar krāsu nolietas plēves, ruberoīda gabali, sapelējusi pape, klekšaini audekli, plastmasas maisiņu instalācijas un sazin kas viss vēl ne, ko pie mums aizvien vēl identificē kā laikmetīgu, lai arī Eiropā tas šķietas jau 100 gadu vecs. To arī atstāsim nākamajām paaudzēm. Vai nav savāds laikmets?


Izstādes kopskatu rotā ēdamais manis ceptais mākslas darbs - "lauku torte". 


10 gadus nodzīvoju lauku viensētā, kur brīnišķīgās tortes cepa lieliskā saimniece Laima. Tad biju galvenā toršu dekoratora amatā. Paldies Laimītei par mācību. Prieks, ka apguvu. Nu cepu arī tortes. Lauku torti raksturo vienkāršums un pamatīgums sastāvdaļās, gatavošanas veidā un dekorā. Garša ir "kā bērnībā" - maiga, gadiem neaizmirstama. 


Prieks par mīļājām draudzenēm no studiju gadiem Mākslas akadēmijā. Tad tikāmies vai ikdienas, tagad - izstāžu reizēs vai īpašos notikumos. Arī prieks kļuvis īpašs. Mūsu pirmā kopēja - Grafiķu kursa audzēkņu izstāde notika 1999. gadā Salaspilī. 


Esmu pateicīga lieliskajām "Alises Rozes dizaina studijas" pasniedzējam Andrim Krastiņam par būtisko ievadu Adobe Photoshop un Adobe Illustrator zinībās. Skolotāja padoms palīdzēja arī turpināt mācības profesionālās Adobe pilnveides kursos RISEBA. 


Paldies, mīļie! Uz tikšanos mākslā un dzīvē.